Home » PR news

โซนี่ไทยร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูท้องทะเลไทย

20 Apr 11 - By l

สนับสนุนโครงการ Our Underwater World ? Make it clean ครั้งที่ 1

image

 

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Our Underwater World ? Make it clean ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท ไวด์สกูบา แองเกิ้ล จำกัf ณ อ่าวคุ้ง-กระเบน จ.จันทบุรี

 

โครงการ Our Underwater World ? Make it clean ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนักดำน้ำอาสาสมัคร จากสาขาอาชีพต่าง ๆ พร้อมด้วยพนักงาน โซนี่ไทยจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมมือกันฟื้นฟู กำจัดซากเศษอวนที่ตกค้างใต้ท้องทะเล เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากรใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพประมง แต่ ด้วยสภาพภูมิประเทศใต้ทะเลของจังหวัดจันทบุรี มีกองหินใต้น้ำจำนวนมาก เมื่อชาวประมงทำการประมงโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นการลากอวน จึงทำให้อวนบางส่วนติดกองหินใต้น้ำ

clip_image003

เมื่อไม่สามารถกู้อวนที่ติดขึ้นมาได้ก็จะทิ้งเศษอวนเหล่านั้นไว้ใต้น้ำ จึงทำให้เศษอวนเหล่านั้นกลายเป็นขยะที่ตกค้างสะสมอยู่เป็นเวลานาน สร้างความเสียหายให้กับแนวปะการัง และระบบนิเวศน์ของสัตว์ทะเล แม้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะตัดอวนในบริเวณทะเล อ่าวคุ้งกระเบน เป็นประจำ แต่ด้วยขนาดพื้นที่ทางทะเลในจังหวัดจันทบุรีที่กว้างขวาง และมีกองหินใต้น้ำจำนวนมาก จึงเป็นการยากที่จะกำจัดขยะเหล่านั้นให้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น โซนี่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ Our Underwater World ? Make it clean ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดี และร่วมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
© Copyright - Notebookspec.com All Rights