Home » Gaming Notebook

โซนี่ไทยจัดกิจกรรม Someone Needs You รวมพลังพนักงานจิตอาสา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

2 Jul 11 - By l

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด นำโดย มร. โทรุ ชิมิซึ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ?Someone Needs You ? Sony Thai Volunteers for Flood Relief? หรือ ?Someone Needs You ? โซนี่ไทยร่วมจิตอาสาฝ่าวิกฤตอุทกภัย? โดยร่วมกันบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,500 ถุง พร้อมน้ำดื่ม 20,000 ขวด และอีเอ็มบอลจำนวน 2000 ลูก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่ กรุมยุทธบริการทหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และครอบครัวทหารที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยมีพันเอกกิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ

Group 1

พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมใจกันลงพื้นที่ ล่องเรือนำถุงยังชีพ และน้ำดื่มไปมอบให้แก่ชาวบ้านบริเวณคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ได้รับความช่วยเหลือน้อย เนื่องจากพื้นที่อยู่ในคลองลึก และการคมนาคมเข้าถึงลำบาก

Donation

จากสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม และธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโซนี่ทั่วโลก และในประเทศไทยรู้สึกห่วงใย จึงพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บริจาคเงินจำนวน 30 ล้านเยนเพื่อส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย การมอบบริการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าโซนี่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฟรี พร้อมส่วนลดอะไหล่ 50 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมอาสาสมัคร Someone Needs You ในครั้งนี้ เป็นต้น© Copyright - Notebookspec.com All Rights