Home » Notebook Game (N4G)

โซนี่ยกขบวนเยาวชนเข้าค่ายความรู้ ท้าทายความคิดสร้างสรรค์

13 Oct 09 - By l

YC3_Group

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ภายใต้โครงการ ?Young Creative by Sony Season 3? โดยคัดเลือกเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 90 คน ที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี และการถ่ายรูป เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัว ผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้วยกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล เอสแอลอาร์ อัลฟ่า (กล้อง Alpha D-SLR) รวมทั้งการฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานตลอด 1 วันเต็ม ณ โรสการ์เด้น สวนสามพราน จ.นครปฐม

SONY DSC เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของกล้อง D-SLR และเทคนิคการถ่ายรูปพื้นฐานที่สนุกสนาน และตื่นเต้นผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง หรือการถ่ายภาพวัตถุที่มีฉากหลังมืด เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ โดยนำรูปภาพที่ถ่ายมาตัดต่อร้อยเรียงบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไวโอ้ สร้างสรรค์เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเด็ก ๆได้นำเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ ละครตลก สารคดีความรู้ และมิวสิควิดีโอ เป็นต้น ซึ่งเด็ก ๆ ต่างก็ได้ร่วมกันคิด และนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้เวลาการทำงานที่จำกัด กับประสบการณ์ในการทำงานงานครั้งแรก

YC3_17 มร. ไทสุเกะ นากานิชิ ผู้แทนอาวุโสกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ?Young Creative By Sony Season 3? ?กิจกรรม ?Young Creative By Sony? เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย โดยมุ่งสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

YC3_12 และทักษะ ผ่านอุปกรณ์ของโซนี่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ใกล้ตัว อาทิ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นต้น ที่เด็ก ๆ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น รวมทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และอาจสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็ก ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรม Young Creative By Sony Season 3 นับเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของโซนี่ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมไทย อันเป็นปณิธานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการสนับสนุนสังคมของโซนี่ทั่วโลกอีกด้วย โดยโซนี่โซนี่มีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights