Home » Gaming Notebook

โชว์การเล่น Battlefield 3 ด้วยระบบจำลองสมจริงจอ 360 องศา

21 Apr 11 - By l

battlefield-3-10-17-2011

กระแสเกม Battlefield3 ยังไม่จางยิ่งน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเล่นเกมในรูปแบบ 360 องศา และใช้ปืน Paint Ball โดยงานนี้ผมได้นำ Clip Demo ที่เขาจำลองการเล่นเกมในรูปแบบ จอ 360 องศา พร้อมระบบการควบคุมไร้สายเหมือนการเล่นที่สมจริง ในตัวเกม โดยโชว์เล่นแบบสถานการณ์จริงนี้ จัดโชว์ผ่านรายการทีวีในรายการ ?The Gadget Show? ในวันที่ 24 ต.ค. ปีนี้ โดยงานนี้ทาง The Gadget Show ทุ่มทุนสร้างหลักสินล้านบาทเพื่อสร้างเครื่องเล่นแบบจำลองนี้พระเจ้า?.ช่างคิดซะจริง ๆ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights