Home » Advice

แอดไวซ์ ‘แต้มฝันปันยิ้มให้น้อง’ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

22 Jul 15 - By l

19

แอดไวซ์ (Advice) ผู้นำธุรกิจร้านค้าไอทีและสมาร์ทโฟน รายใหญ่ มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 350 สาขาทั่วประเทศไทยจัดโครงการ “แอดไวซ์ แต้มฝันปันยิ้มให้น้อง” บริจาคอุปกรณ์การเรียนต่างๆ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 160 แห่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ปจำกัด จัดโครงการ “แอดไวซ์ แต้มฝันปันยิ้มให้น้อง” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และต้องการอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอสำหรับนักเรียน ซึ่งในครั้งนี้ ทางบริษัทแอดไวซ์ เดินทางไปที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับโรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากรวมแล้วกว่า 160 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

ลูกค้าและแฟนคลับแอดไวซ์ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ ผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ http://www.facebook.com/AdviceClubหรือที่เว็บไซต์ www.advice.co.th

 © Copyright - Notebookspec.com All Rights