Home » Software

แปลงไฟล์ VDO เป็น MP3 ด้วย MP4 to MP3 Converter

10 Oct 13 - By l

ไม่ใช่ทุกครั้งที่การใช้งานไฟล์วีดีโอจะสามารถนำมาใช้ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางหรือในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น การแปลงเป็นไฟล์ MP3 หรือเป็นไฟล์เสียง?หรือแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad?แล้วนำติดตัวไปใช้ยังที่ต่างๆ หรือฟังเพลินๆ ระหว่างทาง ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม มิวสิควีดีโอหรือการบันทึกในงานบางอย่าง ซึ่งหากต้องการใช้งานในรูปแบบดังกล่าวนี้ ก็มีโปรแกรมง่ายๆ ที่สามารถช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า MP4 to MP3 Converter ในการแปลงไฟล์ VDO เป็น MP3 สำหรับการแปลงไฟล์เพลง

โดยโปรแกรมดังกล่าวนี้ รองรับการแปลงไฟล์ MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, MP4, 3GPP, 3G2, MOV, RM, RMVB, OGG, DV, H.264 ไปเป็นไฟล์ออดิโอ ไม่ว่าจะเป็น MP3, WAV, AC3, WMA, M4A, OGG, AAC และอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

?
1
เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นเตรียมเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad?
?
?

?
2
คลิกที่เมนู Add files ด้านบนซ้ายมือของโปรแกรม แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงไฟล์ VDO เป็น MP3
?
?

?
3
จากนั้นมาเลือกไฟล์ Output ที่อยู่ด้านล่างขวาของโปรแกรม แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad??ในที่นี้ต้องการทำเป็น MP3 ก็ให้เลือกใช้ตามนั้น
?
?

?
4
มาที่มุมล่างซ้ายมือของหน้าต่าง เพื่อเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์วีดีโอที่ถูกแปลงเป็น MP3 โดยคลิกที่รูป Folder แล้วเลือกพื้นที่ตามที่ต้องการ
?
?

?
5
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Convert เมนูด้านบน เพื่อเริ่มต้นการแปลงไฟล์ VDO เป็น MP3 แล้วรอจนกว่าจะแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad?เสร็จสิ้น
?
?

?
6
เมื่อแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย ก็ให้คลิก Open เพื่อเปิดดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ ตามที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น
?
?

เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้สามารถแปลงไฟล์วีดีโอในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การแปลงไฟล์ เพลง?ให้มาอยู่ในแบบที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad?ได้สะดวกมากทีเดียว© Copyright - Notebookspec.com All Rights