Home » Tips & Tricks

แบ๊กอัปและรีสโตร์ตำแหน่งของไอคอนบน Desktop

6 Jan 11 - By l

ไอคอนบน Desktop ก็คือลิงค์ที่จะเรียกโปรแกรมต่างๆ ใน Windows ผู้ใช้ส่วนมากจะมีการจัดว่างในตำแหน่งต่างๆ ที่ตัวเองถนัด และจะจำตำแหน่งนั้น เพื่อความสะดวกในการเลื่อนเมาส์ไปคลิก แต่บางครั้งมีผู้ใช้คนอื่นมาใช้เครื่องก็จะไปย้ายตำแหน่ง ที่คุณตั้งไว้แล้ว คุณคงไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามาจัดให้อยู่ตำแหน่งเดิม

วันนี้เอาตัวช่วยแก้ปัญหานี้มาแนะนำ นั้นคือโปรแกรม Freeware ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IconRestorer คุณสมบัติของโปรแกรมนี้จะช่วยแบ๊กอัปและทำการรีสโตร์หรือคืนค่าเดิมที่ตั้งไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากจุดที่แบ๊กอัปไว้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://fsl.sytes.net/download.html เป็นรุ่น Standard ซึ่งเจ้าของได้ให้ใช้ฟรี วิธีการใช้โปแกรมหลักๆ ก็มีดังนี้

1.เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็ติดตั้งตามปกติ เมื่อเรียกใช้โปรแกรมหน้าตาก็เป็นตามรูป

2.หน้าต่างโปรแกรมเปิดมาจะอยู่ที่แท็บ Manual Actions ให้ทำการจัดไอคอนตามตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อพอใจแล้วก็ให้คลิกที่ Save current desktop layout โปรแกรมจะแบ๊กอัปตำแหน่งของไอคอนที่คุณจัดไว้และยังสามารถตั้งชื่อได้โดยกรอกชื่อลงในช่องว่าใต้ ?Save current desktop layout โปรแกรมยังนี้อนุญาติให้แบ๊กอัปตำแหน่งของไอคอนได้หลายจุด

3.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไอคอน และคุณต้องการรีสโตร์ไอคอนกลับมาตำแหน่งเดิมที่แบ๊กอัปไว้ก็เพียงแค่คลิกที่ Restore last saves desktop layout ไอคอนก็จะกลับมาตำแหน่งเดิม

4.ถ้าคุณคลิกที่แท็บ Layouts จะพบรายการแบ๊กอัปตำแหน่งไอคอนซึ่งจะบอกรายละเอียดเป็น วัน เวลาที่สร้างเก็บค่าซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ให้คุณเลือกจุดรีสโตร์ตำแหน่งไอคอนได้หลายๆ จุด

5.เมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน จุดที่คุณสามารถเลือกใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมได้อีกจะอยู่ที่ Notifications Area เพียงแค่คลิกขวาที่ไอคอนก็จะมีคำสั่งต่างๆ แสดงออกมา

โปรแกรมนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก? ที่ผมนำเสนอแนะก็เพียงฟีเจอร์หลักๆ เท่านั้น คุณสามารถศึกษาเพิ่มได้จากโปรแกรม
© Copyright - Notebookspec.com All Rights