Home » Tip & Trick

แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

3 Oct 10 - By l

สวัสดีทุกผู้อ่านกันอีกเช่นเคย วันนี้ของเสนอข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะมีปัญหาอะไรกับพาร์ติชั่นเดิมบนฮาร์ดดิสก์ เช่น มีอยู่หนึ่งอยากได้เป็นสอง หรืออยากลง Linux เต็มๆ (ลงใน Format ของ Linux) แต่ไม่อยากล้างลงใหม่ การแบ่งพาร์ติชั่นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ Windows 7 ครับ เพราะคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรพิเศษช่วยเลย แต่ก่อนที่จะแบ่งจุดหนึ่งที่ต้องทำกันก่อนเลยก็คือ จัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ หรือ Defragment ให้เรียบร้อย เพราะจะเป็นการช่วยดึงไฟล์ที่กระจายๆ อยู่ไปทั่วฮาร์ดดิสก์ ให้กลับมาเรียงต่อกันอยู่ด้านหน้า ทำให้การแบ่งพาร์ติชั่นมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ในตัว Windows เช่นกันด้วย ทีนี้ เราลองมาดูขั้นตอนการทำด้วยกันดีกว่าครับ

01 แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

ให้เปิด Disk Management Tool โดยเปิด Start Menu พิมพ์ Partition จากนั้นเลือก Create And Partition Hard Drive ตามรูป หรือ Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management

02 แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

03 แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

หลังจากโปรแกรมถูกเปิดขึ้นมาแล้ว ให้คลิกขวาที่พาร์ติชั่นที่ต้องการและเลือก Shrink Volume

04 แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

Windows จะคำนวนพื้นที่ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดออกมาจากนั้น เราก็สามารถปรับลดพื้นที่ตามจำนวนที่เราต้องการได้ และเลือก Shrink

05 แบ่งหรือลดขนาดพาร์ติชั่นใน Windows 7

จากนั้นให้รอจนกระทั่ง Windows ทำงานจนเสร็จ เราจะเห็นพาร์ติชั่นที่เขียนว่า Unallocated Space ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปล่าๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการฟอร์แมตก่อนครับ หรือถ้าใครจะแบ่งไว้ลง Linux ก็ไม่ต้องฟอร์แมตก็ได้ครับ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights