Home » Notebook Game (N4G)

แนวคิด Notebook แบบใหม่ Notebook แบบโค้ง

22 Jan 10 - By l

คอนเซปของ Nalu ในการออกแบบ Notebook ตัวนี้ คือการใช้ส่วนโค้งของจอ OLED เพื่อที่จะลดภาระของดวงตาจากการมองภาพ3มิติ?แน่ใจได้ว่เลยว่าถ้าคุณไม่รักมันไปเลย คุณก็จะเกลียดมันเข้าเส้นแน่ๆ

nalu-3d-curved-notebook-concept_wa7WI_54

สำหรับ Notebook ทรงโค้งที่มาพร้อมกับระบบสนับสนุน การแสดงภาพ 3D ของOLED?จากที่ได้แสดงไว้ในคลิปโฆษณาบน Youtube จาก Netbooknews รูปแบบของส่วน bodyและหน้าจอที่โค้งนี้ คนออกแบบ David Prokop เชื่อว่ามันจะช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ส่วน?Keyboard ทรงโค้งนั้นมีคนกล่าวว่า อุปกรณ์นี้ช่วยให้พวกเค้าสามารถวางมือในมุมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ส่วนหน้าจอโค้งนั้น อย่างน้อยมันไม่ใหญ่เทอะทะและก็ดูไม่เลวนัก แนวคิดของ Laptop ทรงโค้งนี้เป็นอะไรที่ใหม่มาก

นอกจากคุณภาพและรูปทรงที่สะดุดตาแล้ว-ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่อาจจะใส่กระเป๋า Laptopได้ลำบาก- จุดประสงค์หลักจริงๆของแนวคิดนี้คือ ระบบการแสดงภาพ3มิติ ผู้ออกแบบได้กล่าวว่า จอโค้งจะให้ภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่า โดยจะลดความเครียดของสายตาลงจากส่วนโค้งของจอได้มากกว่า จอเรียบๆที่ใช้กันตามปรกติ?และข้อดีอีกอย่างของNote Book แบบโค้งคือ การระบายอากาศใต้เครื่อง

สามารถจะได้เห็นการใช้งานจริงของตัวต้นแบบได้จาก YouTube ที่แสดงให้เห็นการ ใช้งานKeyboard ทรงโค้ง พร้อมข้อมูลประกอบอื่นๆของตัวเครื่อง ซึ่งนานแล้วที่Arcไม่ได้มาประกาศข่าวเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา แต่จากข้อสรุปของฝ่ายบริหาร ได้กล่าวว่า พวกเค้าหวังว่า หุ้นส่วนของพวกเค้าจะสนใจในการจดทะเบียนคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นในการนำสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาด
© Copyright - Notebookspec.com All Rights