Home » 6. Mac Corner

แก้แถบสีเทาบน Dock ให้กลับมาใสเป็นปกติ

25 Jul 14 - By l

มีผู้ใช้หลายคนเจอกับปัญหากับเรื่องของแถบสีเทาที่ปรากฏขึ้นมาบน Dock ทำให้หน้าตาผิดเพี้ยนไป โดยเฉพาะเมื่ออัพเดตเป็น iOS ใหม่ๆ นั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแก้ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปปรับเรื่องความต่างของสีหรือความโปร่งใสของแถบ Dock ให้เหมาะสม ก็จะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม

1

1
สังเกตได้ว่าในแถบล่างของหน้าจอ Dock จะเป็นแถบสีเทา ซึ่งต่างจากแบบปกติที่เราเคยใช้กันอยู่ หน้าตาแปลกไปจากเดิม ซึ่งเราจะต้องมาทำการแก้ไข

2

2
ขั้นแรกให้เราไปที่ Settings แล้วเลือกที่ General

3

3
แตะไปที่ Accessibility

4

4
เลือกที่ Increase Contrast เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข

5

5
จะเห็นว่า Reduce Transparency เปิดอยู่ ให้ปิดการทำงานส่วนนี้ ด้วยการแตะหนึ่งครั้ง

6

6
เมื่อกลับมาหน้า Home จะเห็นว่าแถบสีเทาหายไปเรียบร้อยแล้ว


© Copyright - Notebookspec.com All Rights