Home » Tip & Trick

แก้ปัญหา Jump List ที่ Taskbar ไม่ทำงาน

4 Apr 11 - By l

ฟีเจอร์ Jump List เป็นอีกหนึ่งในหลายๆ ฟีเจอร์เด่นที่มีใน Windows 7 โดย Jump List ช่วยให้เข้าถึงเอกสาร (Document), รูปภาพ (Picture), เพลง (Song) หรือเว็บไซต์ (Website) ที่ใช้งานเป็นประจำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพียงแค่คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมที่ Pin to Taskbar หรือโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ที่ Taskbar? คุณก็จะกลับ Recent หรือ ชื่อของเอกสาร (Document), รูปภาพ (Picture), เพลง (Song) หรือเว็บไซต์ (Website)ที่โปรแกรมนั้นเปิดมาแล้ว

ถ้าเกิดปัญหาเมื่อคลิกขวาแล้วไม่เห็นรายชื่ออยู่ใน Jump List เราก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Start? เลือกคำสั่ง Properties ทีแท็บ Start Menu

แล้วให้ดูที่ Store and display opened items in Start menu and the taskbar ว่ามีเครื่องหมายถูกที่รายการหรือไม่ ถ้าไม่มีให้คลิกเครื่องหมายถูกที่รายการนี้ แล้วคลิก Apply > OK

ในกรณีเมื่อทำแล้ว Jump List ยังไม่ทำงาน ก็ให้พิมพ์ %AppData%\Microsoft\Windows\Recent ที่ ช่องว่าง Search ของ Start Menu แล้ว Enter

จะเห็นชื่อไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ Recent ให้ทำการลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ แล้วรีสตาร์ทเครื่อง© Copyright - Notebookspec.com All Rights