Home » Tip & Trick

แก้ปัญหา Desktop (create shortcut) หายไปจากเมนู Send To (Windows 7)

4 May 11 - By l

สำหรับการสร้าง Shortcut จากโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ใน Start Menu ผู้ใช้ Windows 7 จะทราบว่า แค่คลิกขวาที่ตัวรายการโปรแกรมที่ Start Menu เลือกคำสั่ง Send To จะมีคำสั่งย่อย ?Desktop (create shortcut) ซึ่งเป็นการสั่งให้สร้าง Shortcut ที่หน้าเดสก์ทอป เป็นการสร้าง Shortcut ที่ง่าย แต่ปัญหาก็เกิดได้ ถ้าวันใดอยู่ดีๆ เจ้าคำสั่ง Desktop (create shortcut) ได้หายจากที่มันอยู่อย่างปกติ ซึ่งยังมีวิธีการสร้าง Shortcut โดยวิธีอื่น แต่ะมีขั้นตอนมากกว่านี้ ฉะนั้นเราควร แก้ไขให้ Desktop (create shortcut) กลับมาเหมือนเดิม

วันนี้ผมขอเอาวิธีแก้ไขปัญหานี้มาเสนอ สำหรับผู้ใช้บางท่านที่เจอปัญหานี้

1.พิมพ์ shell:sendto ลงในช่องว่าง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Enter

2.Windows Explorer จะเปิดมาที่โฟลเดอร์ SendTo ให้สร้างไฟล์ใหม่โดยคลิกขวาที่ว่างๆ ในโฟลเดอร์นี้ เลือกคำสั่ง New > Text Document

3.ให้ชื่อเป็น Desktop (create shortcut).DeskLink

เมื่อกลับมาลองคลิกขวาที่เมนู Send to จะมีเมนู Desktop (create shortcut) ให้ใช้เหมือนเดิม© Copyright - Notebookspec.com All Rights