Home » 6. Mac Corner

แก้ปัญหา ลำโพง iPhone เสียงไม่ชัด ไม่ค่อยได้ยิน

28 Aug 14 - By l

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของเสียงจากไอโฟนเบาหรือบางครั้งแทบไม่ได้ยิน แม้ว่าจะลองปรับเสียงแล้วก็ตาม ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะบางเครื่องที่ใช้งานมานานก็อาจเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ แต่ถ้าเป็น iPhone เครื่องใหม่ ก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากสิ่งใดกันแน่ เพราะไม่น่าจะเกิดจากอาการเสื่อมของอุปกรณ์ได้ ซึ่งเราอาจใช้วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบ

spray waterproof iPhones 01 600

1
อย่างแรกให้มองดูก่อนว่ามีสิ่งใดปิดกันหรืออุดตันอยู่บน Speaker ของเครื่อง เพราะการใช้งานหรือการจัดเก็บของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางครั้งฝุ่นละออง ทรายหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ก็อาจเข้าไปปิดลำโพงให้เสียงเบาลงได้ ถ้ามีให้ทำความสะอาดเสียก่อน

14.02.20-iPhone_5s

2
แน่ใจว่าปุ่มที่เร่งและเบาเสียงยังทำงานได้ตามปกติ ด้วยการลองกดปุ่มขณะที่กำลังสนทนาหรือการชมวีดีโอ ให้สังเกตว่าระดับเสียง ยังคงทำงานอยู่ตามปกติ

iPhone-5C-2

3
ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ เพื่อปรับสภาพการทำงานของระบบ จากนั้นลองใช้งานดูอีกครั้ง

spray waterproof iPhones 02 600

4
หากลองทั้งหมดแล้ว เสียงที่ได้ยินยังเบาอยู่ อาจจะต้องส่งศูนย์เพื่อตรวจเช็คในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ว่าเกิดความผิดปกติจากส่วนใดกันแน่


© Copyright - Notebookspec.com All Rights