Home » Tip & Trick

แก้ปัญหาเปิดไฟล์แล้วไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้จริงใน Windows 8

13 Jul 12 - By l

ในวินโดวส์นั้นปกติเมื่อเราคลิกเปิดไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้งานระบบจะเรียกโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ๆนั้น โดยอัตโนมัติและเรียกใช้โปรแกรมได้ถูกต้องกับไฟล์ เพราะวินโดวส์มีการเก็บความสัมพันธ์ชนิดของไฟล์กับโปรแกรมที่เราติดตั้งลงไปหรือฐานข้อมูลชนิดไฟล์ที่วินโดวส์มีอยู่แล้ว แต่บ้างครั้งวินโดวส์อาจทำงานผิดพลาดด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทำให้ความสัมพันธ์ของไฟล์กับโปรแกรมผิดพลาด เมื่อคลิกเปิดไฟล์เดิมที่ใช้อยู่ประจำกับไปเรียกเปิดโปรแกรมที่เราไม่ต้องการหรือไม่ถูกต้องทำให้ใช้งานไม่ได้

ใน Windows 8 ก็มีวิธีการปรับแต่งแก้ไขความสัมพันธ์ของไฟล์กับโปรแกรมให้ถูกต้องได้…..ดังนี้

1.ให้กดคีย์ Windows + R เพื่อเปิดหน้า Run ขึ้นมา แล้วพิมพ์ control panel กด Enter

2.เมื่อ Control Panel เปิดขึ้นมาให้คลิกที่ View by: เป็น Large icons จากนั้นให้คลิกที่ Default Programs

?

3.ต่อมาคลิกที่ Associate a file type or protocol with a program

?

4.จะมาที่หน้าต่าง Set Associations ให้คลิกที่ชนิดไฟล์ที่มีปัญหาแล้วคลิก Change program? (จะดับเบิลคลิกก็ได้)

?

5.จะมีรายการของโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์นั้นออกมาให้เลือก ให้คลิกเลือกโปรแกรมที่เราต้องการให้เปิดไฟล์ ถ้าในรายการไม่มีโปรแกรมที่เราต้องการให้คลิก More options ซึ่งจะมีรายการของโปรแกรมที่อยู่ในระบบให้เลือกอีก

?

 

?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights