Home » notebook

เอเซอร์ พร้อมให้บริการซ่อมเครื่องจากน้ำท่วม

17 Nov 10 - By l

โดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม?

จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก บริษัทเอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการด้านไอที พร้อมที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับความช่วยเหลือในการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์เอเซอร์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สำหรับลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติที่ต้องการส่งผลิตภัณฑ์ในการตรวจเช็คหรือซ่อม สามารถนำเครื่องเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์บริการเอเซอร์ และ ศูนย์บริการที่แต่งตั้งใน 14 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ตามรายละเอียดดังนี้

AcerLogo

 • – ผลิตภัณฑ์โน๊ตบุ๊คเอเซอร์ที่อยู่ในระยะการรับประกันปีแรก สามารถส่งซ่อมได้ ฟรี!! ทั้งค่าแรง และค่าอะไหล่
 • – ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปเอเซอร์ ที่อยู่ในระยะการรับประกัน ฟรี! ค่าแรง และรับส่วนลดอะไหล่ 15%
 • – ผลิตภัณฑ์โน๊ตบุ๊คและเดสก์ท็อปเอเซอร์ ที่อยู่นอกระยะการรับประกัน สามารถส่งซ่อมได้ ฟรี!! ค่าแรง

พร้อมส่วนลดอะแดปเตอร์ 80%, แบตเตอรี่ และ จอ LCD รับส่วนลด 50%

รายชื่อศูนย์บริการเอเซอร์ที่ให้บริการใน 14 จังหวัด

 • จังหวัด นครราชสีมา
  • ห้างใต้ฟ้า มอเตอร์ คอมพิวเตอร์
 • จังหวัดลพบุรี
  • ร้านคอมพิวเตอร์ คอนเนอร์, ร้านลพบุรีนิยมกิจ
 • จังหวัดนครสวรรค์
  • ร้านวัชระคอมพิวเตอร์
 • จังหวัดอยุธยา
  • หจก. ป. วัฒนา โอเอ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  • บ. อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส จ.
 • จังหวัดขอนแก่น
  • หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์,
  • บ. แอลไลค์ อิเล็คตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จ.,
  • บ. ขอนแก่น เจ-เน็ท คอมพิวเตอร์ จ.,
  • บ. ขอนแก่น โน๊ตบุค จ.
 • จังหวัดยะลา
  • ร้านทักษิณอินโฟเทค
 • จังหวัดพัทลุง
  • ร้านพัทลุงการไฟฟ้า
 • จังหวัดนราธิวาส
  • ร้านโปรคอมพิวเตอร์
 • จังหวัดปัตตานี
  • ร้านทักษิณอินโฟเทค
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • บ. นครโอเอ จ.
 • จังหวัดสงขลา
  • บ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแลป จ.,
  • หจก. นันทพงษ์ คอมพิวเตอร์,
  • บ. เต่าเพชร ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จ.
 • จังหวัดชุมพร
  • หจก. ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • บ. เอเน็ต คอมพิวเตอร์ จ., ร้านบอสคอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอเซอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2685 4311 หรือคลิกที่ www.acer.co.th
© Copyright - Notebookspec.com All Rights