Home » Tip & Trick

เอา My Computer, Control Panel และ Network มาไว้ที่หน้าเดสก์ทอป

7 Dec 12 - By l

Windows 8 เป็นวินโดวส์ที่ไม่มีปุ่ม Start เหมือนวินโดวส์อื่นๆ ซึ่งก็ทำให้บางท่านไม่สะดวกในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เคยใช้ประจำในวินโดวส์ที่ผ่าน อย่างเช่น My Computer, Control Panel หรือ Network

?

วันนี้ก็ขอเอาวิธีการที่จะเอาไอคอนที่จะเรียกใช้งานโฟลเดอร์ดังกล่าวออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ทอปเพื่อความสะดวกในการใช้งานมาฝาก

1.ให้คลิกขวาที่ว่างๆ บนเดสก์ทอปเลือกคำสั่ง Personalize

2.ที่หน้าต่าง Personalization ให้คลิกที่ Change desktop icons


?

3.ที่หน้าต่าง Desktop Icon Settings ตรงหัวข้อ Desktop Icons จะมีรายการที่คุณต้องการให้แสดงออกมาที่หน้าเดสก์ทอป เพียงแค่คลิกทำเครื่องหมายถูกที่รายการที่ต้องการแล้วคลิก OK ก็เรียบร้อย

?




© Copyright - Notebookspec.com All Rights