Home » 1. Notebook News

เอา Classic Start Menu กลับมาใน Windows 8

10 May 12 - By l

วันนี้ผมจะเอาโปรแกรมที่ช่วยให้ Windows 8 Consumer Preview ซึ่งไม่มีปุ่ม Start ได้มีปุ่ม Start ไว้ใช้อีกโปรแกรมนึ่งหลังจากที่นำมาบอกไว้ครั้งที่แล้วในบทความ เอา Start Menu กลับมาใช้ใน Windows 8 ถึอว่าให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง สำหรับท่านผู้อ่านที่ใช้ Windows 8

Classic Shell เป็นชื่อโปรแกรมที่ผมจะกล่าวถึง โปรแกรมนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ เป็นการทำให้ Windows มี Start Menu ในรูปแบบ Classic ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ใช้กับ Windows 8 ได้อย่างไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ และอ่านรายละเอียดทั้งหมดของโปรแกรมได้ ที่นี่

หน้าตา Start Menu ของโปรแกรม

?

เมื่อคลิกขวาที่ปุ่ม Start จะมีเมนูให้เลือกใช้งาน

?

ถ้าเลือกที่ Settings จะเข้าไปที่ปรับแต่งค่าต่างๆ มีให้เลือกทั้งปรับแต่งแบบ Basic และแบบเต็มรูปแบบ…ลองใช้ดูนะครับ แล้วคุณจะชอบ

?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights