Home » Software

เอาเว็บไซต์มาไว้ที่ Start Menu ด้วย IE9

23 Sep 10 - By l

วันนี้เอาทิปง่ายๆ การใช้ Internet Explorer 9 (IE9) มาแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการเอาเว็บไซต์ที่ชื่นชอบของคุณ มาไว้ที่ Start Menu ภายใต้เมนู ?All Programs

1.เปิดเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบด้วย IE9

2.คลิกที่ไอคอน Tool (รูปฟันเฟือง)? ที่อยู่ด้านบนมุมขวา หรือกดคีย์ Alt + X เลือกคำสั่ง File > Add site to Start Menu

add_web_startmenu_01

3.จะมีหน้าต่างโชว์ออกมาถามยืนยันการเพิ่มเว็บไซต์เข้าใน Start Menu ให้คลิก Add

add_web_startmenu_02

4.มาดูผล…เมื่อคุณคลิกที่ Start > All Programs คุณจะพบเว็บไซต์ที่ชื่นชอบของคุณอยู่ที่ All Programs

add_web_startmenu_03
© Copyright - Notebookspec.com All Rights