Home » Tip & Trick

เส้นใต้ข้อความใน Word 2010 มีความหมายอย่างไร

31 Aug 10 - By l

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word 2010 คงสังเกตเคยเห็นว่า เวลาที่คุณพิมพ์ข้อความในเอกสารของ Word จะมีเส้นสีแดงขีดเส้นใต้คำๆ หรือทั้งประโยค ซึ่งบางครั้งก็เป็นสีเขียวหรือบางครั้งก็เป็นสีฟ้า เคยสงสัยบ้างไหมว่า มันมีความหมายอะไร วันนี้จะมาเฉลยว่าเส้นที่ขีดเส้นใต้คำนั้นหมายความว่าอย่างไร

underscore_01

สีแดง หมายถึง คำที่พิมพ์นั้นสะกดผิด หรือคำๆ นั้น อาจเป็นชื่อเฉพาะ

สีเขียว หมายถึง คุณใช้ไวยากรณ์ของคำหรือประโยคผิด

สีฟ้า หมายถึง พิมพ์ถูกต้องแล้ว แต่อาจไม่ถูกต้องในความหมายของประโยคนั้นๆ

underscore_02

เมื่อรู้ความหมายแล้ว เราจะแก้อย่างไรให้ถูกต้อง ก็ไม่ยากครับ แค่ให้คุณคลิกขวาที่คำๆ นั้น จะมีคำแนะนำในการแก้ไข หรือปรับปรุงคำที่ผิดนั้นๆ คุณก็แค่คลิกเลือกเท่านั้น คำหรือประโยคก็จะแก้ไขเป็นตามที่คุณเลือก
© Copyright - Notebookspec.com All Rights