Home » 4. Other News

เว็บไซต์ขายของออนไลน์ EBay พิจารณาที่จะแยกระบบจ่ายเงิน PayPal ออกจากบริษัท

28 Aug 14 - By l

ทาง Reuters ได้มีรายงานครับว่าบริษัท EBay จะทำการแยก PayPal (บริการทางด้านการเงินออนไลน์ที่มีอัตรการใช้งานสูง) ออกจากบริษัทในปีหน้านี้ โดยทาง EBay ได้บอกว่าผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่ง CEO ของ PayPal ที่ได้มีการพูดคุยตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นคือ?David Marcus โดยได้มีการพูดคุยกับ Marcus ให้มาดำรงตำแหน่ง CEO ของบริการทางด้านการชำระเงินที่ทาง EBay จะแยกออกมาครับ(ในขณะนี้ Marcus ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท Facebook อยู่) แต่ทว่า CEO คนปัจจุบันของ EBay อย่าง John Donahoe นั้นไม่เห็นด้วยกับเหล่าผู้ถือหุ้นครับ เนื่องจากว่าบริการการชำระเงินของ PayPal นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของ EBay ซึ่งหากมีการแยกออกจากกันนี้ Donahoe มองว่าไม่สมควรครับ

กระนั้นบุคคลใน EBay อย่าง?Amanda Miller ก็ได้มีการกล่าวออกมาครับว่า ทางทีมบริหารมีความเห็นว่าจะยังคงทำการแยกบริการที่มีอัตราการใช้บริการสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉกเช่น PayPal ออกมาจาก EBay โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากต้องการให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการและบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง EBay เองก็ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแยกบริษัทออกมาครับว่าจะเป็นอย่างไร และมีโครงสร้างภายในบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ?และการแยกบริษัทนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้ครับ

จริงๆ แล้วการแยกหน่วยงานในบริษัทออกมาเป็นบริษัทใหม่นั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่หน่วยงานนั้นมีผลประกอบการที่ไม่ดีมากนัก หรือหน่วยงานนั้นมีอนาคตไกลจนสามารถที่จะตั้งเป็นบริษัทใหม่เองได้ รวมถึงการแบ่งหน่วยงานออกมาเพื่อที่จะเตรียมขาย ฯลฯ คงต้องรอคอยดูกันต่อไปครับว่า PayPal จะถูกแยกออกมาเป็นบริษัทใหม่นอก EBay หรือไม่ และถ้าเกิดการแยกขึ้นมาจริงๆ การชำระค่าบริการผ่าน PayPal นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ที่มา :?uk.reuters.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights