Home » Software

เรียนรู้ Internet Explorer คีย์บอร์ดชอร์ตคัต

2 Jun 11 - By l

หลังจากเสนอแนะการใช้งาน? Windows 7 และ Microsoft Word 2010 ในรูปแบบของการใช้การกดคีย์บอร์ดชอร์ตคัต ซึ่งคุณๆ สามารถย้อนไปอ่านได้ที่ ช๊อตคัดคีย์ของ Windows 7 ที่บางท่านยังไม่ทราบ และ Word 2010: การทำงานกับเวิร์ดด้วยคีย์บอร์ดชอร์ตคัต มาวันนี้จะมารวบรวมคีย์บอร์ดชอร์ตคัตของโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์คู่บุญของ Windows ก็คือ Internet Explorer หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า IE ซึ่งบางส่วนท่านผู้อ่านจะได้อ่านไปบางส่วนในบทความ ?ช๊อตคัดคีย์ของ Windows 7 ที่บางท่านยังไม่ทราบ แต่นั้นเป็นเพียงเล็กน้อย ในบทความนี้จะรวบรวมเท่าที่ผมได้ข้อมูลจากไมโครซอฟต์ทั้งหมด

คุณจะพบว่าการใช้ Internet Explorer ด้วยคีย์บอร์ดชอร์ตคัตนั้น สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เมาส์

 

การดูและการไปยังส่วนต่างของเว็บเพจ

การกดคีย์เหล่านี้เพื่อใช้ในการดูและสำรวจเว็บเพจ

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
F1 แสดงวิธีใช้
F11 สลับไปมาระหว่างมุมมองแบบเต็มหน้าและมุมมองปกติของหน้าต่างเบราว์เซอร์
Tab ย้ายไปข้างหน้าผ่านรายการต่างๆบนเว็บเพจ , Address bar หรือ Favorites bar
Shift + Tab ย้อนกลับผ่านรายการต่างๆบนเว็บเพจ , Address bar หรือ Favorites bar
F7 เริ่มการทำงานกับ IE โดยกดคีย์บอร์ดแทนการใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความและเลื่อนไปรอบ ๆ ภายในหน้าเว็บ
Alt + Home ไปยัง Home Page ของคุณ
Alt + ลูกศรขวา ไปยังหน้าเพจถัดไป
Alt + ลูกศรซ้าย หรือ Backspace ย้อนกลับที่หน้าเพจก่อนหน้า
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเชื่อมโยง
Ctrl + Tab หรือ F6 ย้ายไปข้างหน้าผ่านเฟรมและส่วนประกอบต่างๆ ของเบราว์เซอร์ (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดหารใช้งานที่เรียกดูแบบแท็บ)
Ctrl + Shift + Tab ย้อนกลับระหว่างเฟรม (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดหารใช้งานที่เรียกดูแบบแท็บ)
ลูกศรขึ้น เลื่อนไปยังส่วนบนของเอกสาร
ลูกศรลง เลื่อนไปยังส่วนล่างของเอกสาร
Page Up เลื่อนไปยังส่วนบนของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น
Page Down เลื่อนไปยังส่วนล่างของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น
Home ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร
End ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร
Ctrl + F ค้นหาบนเพจนี้
F5 รีเฟรชหน้าเพจปัจจุบัน
Esc หยุดการดาวน์โหลดเพจ
Ctrl + O เปิดเว็บไซต์หรือเพจใหม่
Ctrl + N เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + Shift + P เปิดหน้าต่างการเรียกดูเว็บแบบ InPrivate (ส่วนตัว)
Ctrl + K เป็นแท็บใหม่โดยเหมือนกับแท็บปัจจุบัน
Ctrl + Shift + T เปิดแท็บสุดท้ายที่ได้ปิดไปขึ้นมาใหม่
Ctrl + W ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
Ctrl + S บันทึกหน้าเพจปัจจุบัน
Ctrl + P พิมพ์หน้าเพจปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
Enter เปิดลิงค์ที่เลือกไว้
Ctrl + I เปิดรายการ Favorites
Ctrl + H เปิดประวัติการเข้าเว็บ
Ctrl + J เปิด Feeds
Alt + T เปิดเมนู Tools
Alt + H เปิดเมนู Help
Ctrl + E ใช้กล่องค้นหา

 

การทำงานกับแท็บ

การกดคีย์เหล่านี้ใช้เมื่อทำงานกับแท็บ

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Ctrl + คลิกเมาส์ เปิดลิงค์ในแท็บใหม่ โดยแท็บไปอยู่ด้านหลัง
Ctrl + Shift + คลิกเมาส์ เปิดลิงค์ในแท็บใหม่ โดยแท็บไปอยู่ด้านหน้า
Ctrl + T เปิดแท็บใหม่ โดยให้แท็บมาอยู่ด้านหน้า
Ctrl + Tab หรือ Ctrl + Shift + Tab สลับกันระหว่างแท็บ
Ctrl + W ปิดแท็บปัจจุบัน หน้าต่างปัจจุบัน ถ้าเรียกดูแบบแท็บปิดการใช้งาน
Alt + Enter เปิดแท็บใหม่ แบบไม่แสดง Address bar
Ctrl + n ( n แทนตัวเลข 1…8) สลับไปตามแท็บต่างๆ ได้ตั้งแต่แท็บที่ 1 ถึง 8
Ctrl + 9 สลับไปยังแท็บสุดท้าย
Ctrl + Alt + F4 ปิดแท็บอื่นๆ
Ctrl + Q สลับเพื่อเปิดหรือปิดมุมมองแบบ ?Thumbnail

 

การย่อหรือขยาย

การกดคีย์เหล่านี้เพื่อใช้สำหรับการย่อและขยาย

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Ctrl + เครื่องหมายบวก ขยายเพิ่ม 10%
Ctrl + เครื่องหมายลบ ลดการขยาย 10%
Ctrl + 0 ขยาย 100%

 

การใช้ Print Preview

การกดคีย์เหล่านี้เมื่ออยู่ในโหมด Print Preview

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Alt + P ตั้งค่าการพิมพ์และพิมพ์เพจ
Alt + U เปลี่ยนแปลงกระดาษ ?หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ?การวางแนว และระยะขอบสำหรับเพจนี้
Alt + Home แสดงหน้าแรกที่พิมพ์
Alt + ลูกศรซ้าย แสดงหน้าก่อนหน้าที่จะพิมพ์
Alt + A พิมพ์หมายเลขหน้าที่ต้องการแสดง
Alt + ลูกศรขวา แสดงหน้าถัดไปที่จะพิมพ์
Alt + End แสดงหน้าสุดท้ายที่จะพิมพ์
Alt + F ระบุลักษณะของการพิมพ์เฟรม
Alt + C ปิด Print Preview

 

การใช้ Address Bar

การกดคีย์เหล่านี้เพื่อใช้กับ Address Bar

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Alt + D เลือกข้อความใน? Address bar
F4 แสดงรายการที่เคยพิมพ์ใน ?Address bar
Ctrl + ลูกศรซ้าย เมื่ออยู่ใน Address bar จะเป็นการย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของ Address bar
Ctrl +ลูกศรขวา เมื่ออยู่ใน Address bar จะเป็นการย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาของ Address bar
Ctrl + Enter เพิ่ม www.ที่ตำแหน่งก่อนหน้าชื่อเว็บไซต์ และ .com ตำแหน่งต่อท้ายชื่อเว็บไซต์
ลูกศรขึ้น เลื่อนขึ้นไปที่รายการของ ?AutoComplete
ลูกศรลง เลื่อนลงไปที่รายการของ ?AutoComplete

 

การเปิดแถบเมนูทูลบาร์ของ Internet Explorer

การกดคีย์เหล่านี้เพื่อใช้ในการเปิด Tool Bar? Menu และ Command Bar Menu

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Alt แสดงเมนูบาร์ (ในกรณีที่ตั้งค่าซ่อนเมนูบาร์ไว้)
Alt + M เปิดเมนู Home
Alt + R เปิดเมนู Print
Alt + J เปิดเมนู RSS
Alt + O เปิดเมนู Tools
Alt + S เปิดเมนู Safety
Alt + L เปิดเมนู Help

 

การทำงานกับ Feeds, History และ Favorites

การกดคีย์เหล่านี้เพื่อใช้กับฟีเจอร์ Feeds, History และ Favorites

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Ctrl + D เพิ่มเพจปัจจุบันไว้ใน Favorites
Ctrl + Shift + Del ลบประวัติ (History) การเรียกดู
Ctrl + Shift + P เปิดหน้าต่างการดูเว็บแบบ InPrivate
Ctrl + B เปิดหน้าต่าง Organize Favorites
Alt + ลูกศรขึ้น เลื่อนรายการที่เลือกขึ้นเมื่อทำงานใน Organize Favorites
Alt + ลูกศรลง เลื่อนรายการที่เลือกลงเมื่อทำงานใน Organize Favorites
Alt + C เปิดหน้าต่าง Favorites และแสดงอยู่ที่แท็บ Favorites
Alt + H เปิดหน้าต่าง Favorites และแสดงอยู่ที่แท็บ History
Ctrl + J เปิดหน้าต่าง Favorites และแสดงอยู่ที่แท็บ Feeds
Ctrl + Shift + J เปิดหน้าต่าง Favorites และแสดงอยู่ที่แท็บ Feeds
Alt + Z เปิดเมนู Favorites
Alt + A เปิดเมนู Favorites จากเมนูบาร์
Alt + I แสดง Feeds ทั้งหมดเมื่ออยู่ในมุมมอง Feeds
Alt + M ทำเครื่องหมายที่ Feeds เมื่ออ่านแล้ว
Alt + S วางเคอร์เซอร์ไว้ใน Feeds เมื่ออยู่ในมุมมอง Feeds

 

การแก้ไข

การกดคีย์เหล่านี้เมื่อใช้ในการแก้ไขเว็บเพจ

กดคีย์ เพื่อใช้งาน
Ctrl + X เอารายการที่เลือกออก แล้วก็อปปี้ลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + C ก็อปปี้รายการที่เลือกลงในคลิแบอร์ด
Ctrl + V แทรกหรือปะเนื้อหาที่อยู่ในคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่เลือก
Ctrl + A เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าเว็บเพจปัจจุบัน
F12 เปิดเครื่องมือ Developer ของ Internet Explorer

ข้อมูล : www.microsoft.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights