Home » Tip & Trick

เรียกไอคอนที่ซ่อนไว้มาเปลี่ยนใหม่บน Windows 8

26 Aug 13 - By l

การเปลี่ยนไอคอนบน Windows 8 นั้น เมื่อเปิดเข้าไปดูตามปกติบนหน้าต่าง Change Icon นั้น ส่วนใหญ่ก็แสดงให้เห็นเพียงไม่กี่แบบ เนื่องจากไอคอนหลายตัวนั้นจะถูกซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ที่ลึกลงไปในพาธของ Windows นั่นเอง แต่ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเปิดในส่วนดังกล่าวออกมาดูได้ ด้วยการกำหนดพาธที่ถูกต้องเหล่านั้น ในการเข้าถึงไอคอนรูปแบบต่างๆ นั้นเอง

?
1
วิธีการก็คือ ให้คลิกขวาที่ไอคอนที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก Properties
?
?

?
2
จากนั้นไปที่แท็บ Shortcut แล้วเลือกที่หัวข้อ Change Icon
?
?

?
3
เมื่อหน้าต่าง Change Icon ปรากฏขึ้นมานั้น ก็ให้ใส่คำสั่งในการเข้าถึงดังนี้ : %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
?
?

?
4
เมื่อไอคอนที่ถูกซ่อนไว้แสดงขึ้นมา ก็ให้คลิกเลือกตัวไอคอนที่จะนำมาแทนที่นั้น แล้วคลิก OK
?
?

จากนั้นเมื่อออกมาสู่หน้าต่างปกติ ให้คลิกที่ Apply และ OK อีกครั้งหนึ่ง ระบบก็จะทำการเปลี่ยนรูปไอคอนให้ตามต้องการ เพียงแต่ในกรณีนี้ต้องอยู่ในโหมด Administrator เท่านั้น ซึ่งหากเป็นการเปลี่ยนจาก Account ที่เป็นผู้ใช้ปกติหรืออยู่ในโหมดของ User ทั่วไป ก็ต้องมีสิทธิ์ในการ Log-in ด้วยเช่นกัน
© Copyright - Notebookspec.com All Rights