Home » Tip & Trick

เพื่อนยืมโน๊ตบุ๊คไปใช้ มีโปรแกรมแปลกติดกลับมาทุกที ป้องกันอย่างไร

7 May 14 - By l

จะว่าไปเครื่องคอมพ์หรือโน๊ตบุ๊คแม้จะไม่ใช่ของที่มีในบัญญัติที่ห้ามยืมกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้กันแบบไม่มีการดูแล โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันข้อมูล ไวรัสหรือปัญหาต่างๆ ที่ตามมา เป็นสิ่งที่ผู้หยิบยืมควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่อง ซึ่งเป็นมารยาทในการใช้งาน

User-Account-0

แต่ถ้าหากเจ้าของเครื่องไม่มั่นใจก็อาจจะมีมาตรการป้องกันด้วยตัวเองได้ โดยการกำหนดหรือควบคุมการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นได้ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของข้อมูลสำคัญหรือการติดไวรัสอะไรต่างๆ ได้เช่นกัน ซึ่งหากเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะหยิบยืมกัน ก็น่าจะหาทางป้องกัน ด้วยการใช้ Account Control

User-Account-1

1
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตั้งค่า Account หรือการสร้าง Account ให้กับผู้ใช้เฉพาะบุคคลไปเลย จะมีกี่คนหากต้องการแยกเป็นรายบุคคลก็สร้างไป เพื่อที่จะไม่ต้องมาใช้ข้อมูลร่วมกัน ด้วยการเข้าไปที่ Control panel > User Account & Family Safety
?

User-Account-2

2
คลิกเข้าไปดูที่ Add or Remove User Account แล้วเลือก Add a New User in PC Settings
?

User-Account-3

3
ในหน้าถัดมา ให้เลือกที่ Sign-In without a Microsoft Account จากนั้นคลิกไปที่ Local Account
?

User-Account-4

4
ในหัวข้อ Account ด้านบน ให้ใส่ชื่อ User ที่ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปในระบบ จากนั้นคลิก Finish
?

User-Account-5

5
จากนั้นให้เข้าไปที่ Control panel > User Account & Family Safety อีกครั้ง เพื่อกำหนด Password ให้กับผู้ใช้แต่ละคน แล้วเลือก Account ที่ต้องการ คลิก Create Password
?

User-Account-6

6
เท่านี้ผู้ใช้แต่ละคนก็จะไม่มาวุ่นวายกับการใช้งานซึ่งกันและกัน โดยแต่ละ Account ก็จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ที่เป็น My Document, Picture และอื่นๆ ของตน รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์งานอีกด้วย
?

ส่วนถ้าต้องการให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลโดยแยกเป็นโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ของแต่ละบุคคลไป ก็ต้องเข้าไปที่ Permission for Authenticate แล้วตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights