Home » Gaming Notebook

เพิ่มความเร็ว :: AMD ส่ง Llano APU ใหม่ ออกมาอัพเดตตลาด Notebook

12 Jun 11 - By l

AMD นั้นได้มีการอัพเดตซีพียูตระกูลฮอตอย่าง Llano APU หรือ Accelerated Processing Units ซึ่งมีการส่งซีพียูออกมาใหม่ถึง 7 รุ่นด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นที่เป็น Dual Core และ Quad Core โดยรหัสของรุ่นนั้นจะลงท้ายด้วย MX ซึ่งจะเป็นซีพียูที่ให้ประสิทธิภาพสูง ส่วนรุ่นที่ลงท้ายด้วย M จะเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

apus

โดยรวมแล้วการปรับปรุงซีพียูทั้ง 7 รุ่นของ AMD ครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลเป็นส่วนใหญ่ โดยจะนำรุ่นเดิมอย่างเช่น A8-3500M มาปรับปรุงเพิ่มความเร็วเป็น A8-3520M และ A8-3550MX เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของ GPU ซึ่งจะถูกปรับปรุงความเร็วให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ทั้ง 7 รุ่นดังกล่าวประกอบไปด้วย

spec-apu

ที่มา :: cpu-world
© Copyright - Notebookspec.com All Rights