Home » Tip & Trick

เปิดเว็บ เมล์ วิดีโอ ไม่แสดงผลบนโปรแกรมที่ต้องการ

12 Sep 13 - By l

การเปิดโปรแกรมสำหรับการใช้งานในหลายครั้ง เมื่อเรียกโปรแกรมหรือลิงก์จากโปรแกรมตัวอื่นๆ เข้ามา อย่างเช่น การเปิดเมล์ ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบจะเปิดโปรแกรมตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งอาจจะเปิดเป็นโปรแกรมตัวอื่นๆ ที่เพิ่งจะติดตั้งเข้ามาก็เป็นได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าระบบมีการกำหนดโปรแกรมเฉพาะที่เป็น Default เอาไว้ สำหรับใช้กับโปรแกรมหรือรูปแบบการใช้งานเหล่านั้น ซึ่งหากต้องการที่จะให้ระบบทำงานบนโปรแกรมที่ต้องการ ก็ต้องมีการตั้งค่าสำหรับการใช้งานให้ชัดเจน โดยต้องเข้าไปที่การ Set Program Default นั่นเอง

?
1
ขั้นแรกให้พิมพ์ Default ลงไปในช่อง Search ในส่วนของการค้นหา โดยเลือกที่หัวข้อ Settings จากนั้นคลิกเลือกที่ Default program ที่แสดงผลทางด้านซ้ายของหน้าจอ
?
?

?
2
เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Default Program แล้ว ให้เลือกไปที่ Set program access and computer defaults เพื่อเข้าสู่การทำงาน
?
?

?
3
จากนั้นคลิกที่ Custom เพื่อกำหนดค่า Default ในการทำงาน โดยคลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านล่างทางขวามือ
?
?

?
4
เข้าไปเลือก Choose a default? ซึ่งจะประกอบไปด้วย Web browser, email, media player, Instant message และ Virtual machine ซึ่งการตั้งค่านั้น ให้เลือกใส่เครื่องหมายหน้าโปรแกรมที่ต้องการให้ระบบทำงานร่วมด้วย แล้วใส่เครื่องหมายด้านหน้า Enable access to this program แต่ในกรณีที่ไม่ต้องการให้โปรแกรมบางตัวเปิดขึ้นทำงานด้วย ให้เอาเครื่องหมายดังกล่าวออก
?
?

แต่ในบางการทำงาน ไม่มีโปรแกรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันติดตั้งอยู่ ระบบก็จะยึดเอาโปรแกรมที่มีอยู่หรือเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มี มาเป็นตัวทำงานหลัก จนกว่าจะมีโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมนั่นเอง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights