Home » Tips & Tricks

เปิดหน้าจอไม่ติด เป็นที่อะไร? ตรวจสอบได้ดังนี้

13 Sep 13 - By l

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราวันดีคืนดี เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพให้ ทั้งๆ ที่เมื่อไม่นานยังเล่นได้เป็นปกติอยู่ มันเป็นเพราะอะไร? วันนี้เราจึงมีรายการตรวจเช็คหน้าจอ Monitor เบื้องต้นมาให้ใช้งานในยามที่หน้าจอเปิดไม่ติดกันนะครับ

 

 

ให้ลองทำตามขั้นตอนตรวจเช็คในแต่ละข้อต่อไปนี้

 

1

ทำการขยับสายไฟ ถอดปลั๊ก-เสียบปลั๊กใหม่

?

?

– เปิดติด ขึ้นภาพตามปกติ : ยินดีด้วยครับ แสดงว่าปลั๊กหลวม
เปิดติด ไฟเข้า แต่ไม่ขึ้นภาพ : ไปข้อ 2
– เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า : ไปข้อ 3
?
?
?
2

ให้ทำการถอดสายเชื่อมต่อ D-Sub, DVI หรือ HDMI ออกจากหลังตัวหน้าจอทั้งหมด

 

 

– เปิดติด ปรากฎภาพ ที่มีข้อความ No signal, Check signal cable : จอภาพของคุณปรกติครับ แต่ปัญหาอาจเกิดกับสายเชื่อมต่อ D-Sub, DVI หรือ HDMI หรือเกิดปัญหาที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงควรตรวจเช็คทั้งสายเชื่อมต่อ (อาจทดลองเปลี่ยนสายใหม่) และตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ดูอีกครั้งหนึ่งครับ

*ทั้งนี้หน้าจอบางรุ่นอาจปรากฎข้อความ No signal, Check signal cable เพียงแว่บเดียวแล้วดับไป ไฟสถานะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้ม ก็ไม่ต้องตกใจไป ถือว่าหน้าจอปกติเช่นกันครับ แต่ปัญหาอาจเกิดจากสายเชื่อมต่อหรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ให้ตรวจเช็คกันต่อไปครับ*

เปิดติด แต่ไม่ปรากฎภาพใดๆ เลย : จอภาพอาจเกิดปัญหาครับ ควรส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจซ่อมต่อไปครับ

?
?
?
3

ลองเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ และย้ายช่องเสียบปลั๊กตัวเมีย

?

?

– เปิดติด ขึ้นภาพตามปกติ : ยินดีด้วยครับ แสดงว่าสายไฟเส้นเก่าอาจขาดใน หรือมีปัญหา?
– เปิดติด ไฟเข้า แต่ไม่ขึ้นภาพ : กลับไปข้อ 2?
– เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า : จอภาพเกิดปัญหาครับ ควรส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจซ่อมต่อไปครับ
?
?

แบบทดสอบนี้เป็นการตรวจเช็คเกี่ยวกับหน้าจอเบื้องต้น และโดยส่วนมากมักจะพบว่าปัญหาเปิดหน้าจอไม่ติดมักไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของหน้าจอ Monitor จริงๆ แต่เกิดจากปลั๊กไฟ, สายเชื่อมต่อ หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หากเรารู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดกันต่อไปครับ© Copyright - Notebookspec.com All Rights