Home » Tip & Trick

เปลี่ยน Search Engine ตัวโปรดไว้บน IE 10

16 Aug 13 - By l

บนระบบของ Windows 8 นั้น เดิมจะมีการตั้งค่าใช้งานของ Web Browser อย่างบน IE 10 เอาไว้เรียบร้อย เพียงแต่เวลาที่ต้องแก้ไขหรือปรับแต่งสิ่งใด ก็ต้องเข้าไปที่หน้าเดสก์ทอปเสียก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ดีในกรณีของระบบ Search Provider หรือการจะนำ Search Engine มาใส่เอาไว้ใน Web Browser ก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างเช่น การนำ Google ที่เป็นเอนจิ้นที่ใช้ในการค้นหา มาใส่เอาไว้ใน IE 10 ก็ใช้กระบวนการติดตั้งผ่าน Add-on ซึ่งจะให้ผลที่เกิดขึ้นกับการใช้ IE ทั้งบนหน้าเดสก์ทอปและ Metro ไปพร้อมกัน

 

 

?
1
เมื่อเปิด Internet Explorer ขึ้นมา ก็จะเห็นได้ว่าค่า Default เดิมที่เป็น Search Engine ที่ให้มานั้นจะเป็น Bing ตามปกติ
?
?

?
2
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนระบบ Search Engine ที่เป็นค่า Default สำหรับการใช้งานบนหน้าเดสก์ทอปและ Metro นั้น ก็ให้เข้าไปเลือกที่ Menu Settings ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือก Manage Add-ons
?
?

?
3
เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Manage Add-ons ให้เลือกไปที่หัวข้อ Search Provider ทางด้านซ้ายมือ แล้วคลิก Find more serch providers ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง
?
?

?
4
จากนั้นเลือก Search Engine ที่ต้องการในหน้าของ Add-ons ที่มีให้เลือกอยู่มากมาย
?
?

?
5
ในกรณีนี้ หากเลือกเป็น Google search ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Add-ons ที่เป็น Google ขึ้นมาให้ จากนั้นคลิกที่ Add to Internet Explorer ในกรอบสีส้มเพื่อเป็นการยืนยัน
?
?

?
6
จากนั้นจะมีหน้าต่าง Add Search Provider ขึ้นมาให้เห็น ให้ใส่เครื่องหมายหน้า Make my default search provider แล้วคลิกที่ปุ่ม Add อีกครั้ง
?
?

เมื่อลองเปิดที่หน้าของ Internet Explorer ขึ้นมา ก็จะเห็นได้ว่าจะมี Google Search ขึ้นมาพร้อมสำหรับการใช้งานทันที เช่นเดียวกับเมื่อเปิด IE จากหน้าของ Metro Ui ก็เช่นเดียวกัน© Copyright - Notebookspec.com All Rights