Home » Tip & Trick

เปลี่ยนสีของ Text และ Background ในหน้าต่าง Command Prompt

28 Mar 11 - By l

คำสั่งที่ใช้ใน Command Prompt ของ Windows 7 ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่า Windows เวอร์ชันอื่นๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใน? Windows ทุกเวอร์ชั่น ได้แก่ หน้าตาที่เดิมๆ มาตลอด

ถ้าคุณเบื่อต่อหน้าตาเก่าๆ เดิมๆ ต้องการให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมบาง เช่น ต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร หรือ สีพื้น Background ใน Windows 7 ก็อนุญาติให้เราปรับแต่งได้ตามความต้องการ

1.เปิด Command Prompt ขึ้นมา

2.คลิกขวาที่ไตเติลบาร์ของ Command Prompt เลือกคำสั่ง Properties

3.หน้าต่าง Properties จะเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่แท็บ Colors จะมีรายการให้เราปรับแต่งทั้ง Text และ Background พร้อมแสดงตัวอย่างให้ดูด้วย

4.ปรับแต่งได้ค่าที่พอใจ ก็คลิก OK
© Copyright - Notebookspec.com All Rights