Home » Tip & Trick

เปลี่ยนระยะห่างของไอคอนที่ Desktop

9 Sep 10 - By l

สำหรับผู้ใช้ Windows 7 และเป็นคนที่ชอบเอาไอคอนของโปรแกรมต่างๆ มาไว้ที่หน้าจอ Desktop เต็มไปหมด แต่ก็ยังคิดว่าพื้นที่ไม่พอเพราะช่องว่างระหว่างไอคอนมีมากไป ต้องการจะลดช่องว่างให้ไอคอนชิดกันมากขึ้น ก็สามารถทำได้ครับ ผมแนะนำการทำให้ทำตามนี้ครับ…

1.คลิกขวาที่ว่างๆ ที่หน้าจอ Desktop เลือกคำสั่ง Personalize

2.ที่หน้าต่าง Personalization ให้คลิกเลือก Windows Color

spacing_icon_01

3.หน้าต่างต่อมาให้คลิกที่ Advanced appearance settings?

spacing_icon_02

4.ต่อมาให้คลิกที่รายการ Desktop จะมีรายการต่างๆ? Pop up ขึ้นมา เป้าหมายของคุณได้แก่

Icon Spacing (Horizontal) ? ปรับระยะห่างด้านแนวขนาน

Icon Spacing (Vertical) ? ปรับระยะห่างด้านแนวตั้ง

spacing_icon_03

5.เมื่อคลิกเลือกที่รายการที่ต้องการปรับ จะมีรายการขนาด (Size) มาให้ใส่ตัวเลขลงไป ค่าที่แนะนำจากการทดลองทำจะอยู่ที่ 32

spacing_icon_04

6.เมื่อปรับแต่งได้ค่าที่พอใจแล้ว ก็คลิก OK จะกลับมาที่หน้าต่างในข้อ 3 ให้คลิก Save changes
© Copyright - Notebookspec.com All Rights