Home » 6. Mac Corner

เปลี่ยนชื่อ ย้าย ลบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้กับ Bookmark

23 May 14 - By l

เมื่อเราได้ทำ Bookmark ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ แต่บางครั้งเราเก็บเว็บไซต์เดียวกันไว้หลายหน้าหรือว่าบางทีอยากปรับตำแหน่งความสำคัญของแต่ละเว็บให้อยู่อันดับต้นๆ เพื่อที่จะได้เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยการ Edit

ipad-move-del-bookmark-1

1
ให้เปิดหน้าแอพฯ สำหรับท่องเว็บไซต์อย่าง Safari ขึ้นมา จะอยู่ในหน้าเว็บใดก็ได้
?

ipad-move-del-bookmark-2

2
แตะเลือกที่หัวข้อ Bookmark
?

ipad-move-del-bookmark-3

3
จากนั้นเลือกแตะไปที่ Edit หากต้องการลบ Bookmark ใดที่ไม่ต้องการออกไป ให้แตะที่เครื่องหมายวงกลมสีแดงหน้า Bookmark เหล่านั้น
?

ipad-move-del-bookmark-4

4
แต่ถ้าต้องการเลื่อนหรือย้ายตำแหน่งของ Bookmark ตัวใด ให้แตะที่เครื่องหมาย ขีดสามขีดเล็กๆ ที่ด้านหลังของ Bookmark แต่ละตัว จากนั้นเลื่อนขึ้น-ลงได้ตามใจชอบ
?

ipad-move-del-bookmark-5

5
หากต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของ Bookmark ให้อยู่ในโหมด Edit แล้วแตะไปที่ชื่อของ Bookmark ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นแก้ไขชื่อได้ตามปกติ
?

ipad-move-del-bookmark-6

6
ส่วนถ้าต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บ Bookmark ขึ้นมาใหม่ ให้แตะที่ New Folder จากนั้นตั้งชื่อ ก็พร้อมสำหรับการใช้งาน© Copyright - Notebookspec.com All Rights