Home » 1. Notebook News

เตรียมพร้อมรอพบ Bluetoth 4.0 ได้เร็วๆนี้

10 Jul 10 - By l

ก่อนหน้านี้ Bluetooth 3.0 ได้ปรากฏออกมาในปีนี้ แต่ Bluetooth Special Interest Group

กิจกรรม ยิ่งเม้น ยิ่งมันส์ -> บทความนี้แจกตั๋วหนัง 1 ใบ

BT_4.0

ก่อนหน้านี้ Bluetooth 3.0 ได้ปรากฏออกมาในปีนี้ แต่ Bluetooth Special Interest Group ได้ก้าวไปอีกขั้น สำหรับมาตรฐานของการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ โดยการปล่อย Bluetooth 4.0 ออกมาแล้ววันนี้

bluetooth-3-0

ส่วน Bluetooth 3.0 นั้นได้ถูกแนะนำโหมดในการเพิ่มระดับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์?ได้ใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า AMP Bluetooth 3.0 สามารถใช้ร่วมกับ การเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 ได้ด้วยความเร็ว 24 Mbps

มันก็เร็วขึ้นอยู่หรอกนะแต่กว่าจะได้ใช้คงอีก 1-2 ปีมั้งไหนจะโน๊ตบุ๊ค ไหนจะอุปกรณ์ต่อพวก ว่าแล้วก็ใช้ รุ่นเก่ากันต่อไป

ในขณะที่ Bluetooth ปรกติ จะมีความเร็วอยู่ที่ 721.2 Kbps

ที่มา : notebook4game.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights