Home » 1. Notebook News

เขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Windows 7

7 Jun 10 - By l

หนึ่งในฟีเจอร์เล็กๆ ของ Windows 7 ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึง ก็คือ Windows Disc Image Burner ซึ่งโดยความจริงแล้วผู้ใช้ Windows 7 สามารถเขียน Image File ลงแผ่น CD หรือ DVD โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท Burn Image เพิ่มเติม ด้วยฟีเจอร์เล็กๆ นี้

โดยไฟล์ที่ Windows Disc Image Burner รองรับได้แก่ไฟล์ .ISO และ .IMG ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฟล์มาตราฐานของ Image File ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน วิธีการเขียน Image ก็ง่ายๆ ดังนี้

1.ให้คลิกขวาที่ Image File ที่จะเขียนลงแผ่นเลือกคำสั่ง Open with > Windows Disc Image Burner

burn_01

2.ต่อมาคลิกเลือกไดร์ฟ DVD ที่จะเขียน (อย่าลืมใส่แผ่นเปล่าล่ะ) และถ้าคุณคลิกเครื่องหมายถูกที่ Verify disc after burning ก็จะเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผ่นหลังจากการเขียน Image เสร็จ เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Burn

burn_02

3. เมื่อทำการเขียนเสร็จ ถาดของไดร์ฟ DVD จะเปิดออกมาโดยอัตโนมัติ พร้อมมีการรายงานผลว่า The disc image has been successfully burned to disc.

burn_03

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คุณก็ได้แผ่น DVD ที่เขียนเส็จเรียบร้อย โดยไม่ต้องไปใช้โปรแกรมเขียนแผ่นอื่นๆ เพราะ Windows 7 จัดมาให้แล้ว
© Copyright - Notebookspec.com All Rights