Home » 4. Other News

เกาหลีเหนือโทษสหรัฐอเมริกาเป็นสาเหตุให้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือล่มกว่า 12 ชั่วโมง

31 Dec 14 - By l

ถ้าใครติดตามข่าวเรื่องของการแฮก Sony Pictures มาโดยตลอดแล้วหล่ะก็จะต้องมีความรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นกับข่าวนี้กันอย่างแน่นอนครับ โดยเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview 2 – 3 วันนั้น อินเทอร์เน๊ตในเกาหลีเหนือได้ล่มใช้การไม่ได้ไปกว่า 12 ชั่วโมงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ(ทั้งนี้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือนั้นมีใช้เฉพาะทางการและทางทหารเท่านั้นครับ คนทั่วไปจำนวนน้อยมากที่จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือได้) โดยตามข่าวนั้นพบว่าการที่ระบบอินเทอร์เน็ตของทางเกาหลีเหนือล่มนั่นเกิดขึ้นมาจากการโจมตีในรูปแบบของ DDos attack ครับ

หากจะว่าไปแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ประเทศที่มีปัญหากับเกาหลีเหนือมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเกาหลีเหนือและก็สหรัฐอเมริกาครับ และด้วยความที่ก่อนหน้านี้ทาง FBI ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการแฮก Sony Pictures ทำให้ในครั้งนี้เมื่อทางเกาหลีเหนือพบเจอกับปัญหาอินเทอร์เน็ตล่มก็กล่าวหากลับไปครับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่กระทำการโจมตีเกาหลีเหนือในครั้งนี้ อย่างไรก็ดีครับทางเกาหลีเหนือเชื่ออย่างสนิทใจว่าการจู่โจมที่ถึงขั้นทำให้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือไม่สามารถใช้งานได้นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแฮก Sony Pictures อย่างแน่นอน ทางการเกาหลีเหนือจึงได้ออกมาประกาศอีกครั้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการแฮก Sony Pictures เพราะการจะทำอย่างนั้นได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถรวมไปถึงเงินทุนสูงซึ่งทางเกาหลีเหนือไม่มีครับ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมมาธิการกลาโหมแห่งชาติของเกาหลีเหนือก็เชื่ออย่างสนิทใจเช่นเดียวกันครับว่าการโจมตีจนกระทั่งทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินั้นเป็นเพราะทางสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เนื่องจากมีข่าวลือว่าจะมีการโจมตีโรงภาพยนตร์เนื่องจากมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ครับ ดังนั้นทางสหรัฐจึงปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน๊ตของเกาหลีเหนือไม่ให้สามารถใช้งานได้ไปเลยในที่สุด อย่างไรก็ตามทางสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีการออกมาแถลงโต้ตอบใดๆ ในกรณีนี้ครับ

ที่มา :?nextpowerup
© Copyright - Notebookspec.com All Rights