Home » Tip & Trick

ฮาร์ดดิสก์สะดุดทุกที พอหยุดใช้งานไปชั่วคราว

20 Sep 13 - By l

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับระบบที่มีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป โดยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เมื่อมีการใช้งานฮาร์ดลูกหลักเป็นระยะเวลานานๆ พอเรียกฮาร์ดดิสก์อีกลูกเมื่อต้องการจะเก็บข้อมูล พบว่ายังไม่พร้อมกับการทำงาน เนื่องจากระบบหยุดการทำงานไปชั่วคราว ซึ่งเกิดการสะดุดหรือค้างไปเล็กน้อย เมื่อต้องเริ่มทำงานอีกครั้ง กว่าจะพร้อมในการหมุนจานใหม่ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง สาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ระบบ Advance Power Settings ที่กำหนดให้ระบบหยุดการใช้พลังงานชั่วคราว ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้

?
1
ให้เข้าไปที่หน้า Power Option จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ Change when the computer sleeps
?
?

?
2
เลือกที่หัวข้อ Change advanced power settings
?
?


ในส่วนของ Advanced settings นั้น ให้เข้าไปในหัวข้อ Hard disk แล้วเลือกที่ Turn off hard disk after ในส่วนของ On battery (Minutes) ให้ใส่ตัวเลขเป็นนาทีตามไปด้านหลัง ซึ่งหากต้องการให้หยุดการทำงานของฮาร์ดดิสก์ใน 2 ชั่วโมง ก็ใส่เป็น 120 นาที จากนั้นคลิก Ok

วิธีการนี้ใช้ได้ทั้งบน Windows7, 8 และ Windows 8.1 นับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์หลายๆ ลูกไม่ต้องเสียอารมณ์เมื่อต้องเรียกใช้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลักแล้วเกิดความล่าช้า โดยเฉพาะคนที่มีเครื่องสำหรับการโหลดข้อมูลอยู่เป็นประจำ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights