Home » 4. Other News

อุบ๊ะ! ไอซีที เตรียมปล่อย Sticker Line ค่านิยม 12 ประการ ตั้งงบผลิต-ดำเนินการ 7 ล้านบาท

17 Dec 14 - By l

กระทรวงไอซีที เล็งคลอดสติกเกอร์ไลน์ ?ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ? เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ระบุ พร้อมโหลดฟรี 30 ธ.ค.นี้

 

ict-gov-to-launch-line-sticker-12-values-ncpo-582x426

 

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และโฆษกกระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที อยู่ระหว่างจัดทำสติกเกอร์ให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ?ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ? ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงกันในปี 2558 หรือ ปีใหม่ที่จะถึงนี้

 

14139670911413967105l

 

 

?ทั้งนี้ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ได้ให้ทุกหน่วยงานประสานงานไปยังสำนักงานเลขาธิการนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบสติกเกอร์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด โดยกลางเดือนนี้จะต้องสรุปรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการจัดทำและพร้อมให้โหลดฟรี วันที่ 30 ธ.ค.57? นางทรงพร กล่าว

 

bABCUqr (1)

 

นอกเหนือจากนี้นี้ก็ได้มีข้อมูลของงบกลางออกมาด้วย โดยตั้งงบกลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้างไว้ 7 ล้านกว่าบาท ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการประมูลและจัดซื้อจัดจากต่อไป ส่วนเพื่อนๆละครับคิดว่างบ 7 ล้านกว่าบาทกับการทำสติกเกอร์ “ค่านิยท 12 ประการ” คุ้มหรือไม่อย่างไร โดยส่วนตัวผู้เขียนมองว่าก็ค่อนข้างปกตินะเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งของรัฐบาล

ที่มา : blognone , เดลินิวส์© Copyright - Notebookspec.com All Rights