Home » 4. Other News

อีเมลในระบบ Postini บน Gmail ของ Google ใช้เวลาส่งถึงผู้รับ 11 วัน

11 Mar 14 - By l

เนื่องจากในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ผ่านมา ได้มีการค้นพบว่าระบบ Postini ซึ่งเป็นบริการความปลอดภัยสำหรับอีเมลและการเก็บข้อมูลออนไลน์ของ Google ที่เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ ช่วงต้นปี 2013 โดยให้บริการดังกล่าวกับ?Google Apps platform และ Google Apps Vault เช่น Gmail มีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยไปกรองเอาอีเมลที่ถูกกฎหมายเป็นอีเมลผิดกฎหมาย จึงทำให้มีอีเมลจำนวนมากตกค้างส่งไปไม่ถึงจุดหมาย โดยเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานในระดับองค์กร

postini service

ทั้งนี้ทาง Google ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จในวัน ที่ 9 มีนาคม 2014 พร้อมกับยืนยันว่าอีเมลทั้งหมดจะถูกจัดส่งให้ใหม่เองโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลขออภัยจากทาง Google โดยตรง (ใช้เวลาในการแก้ไขระบบ 11 วัน นานกว่าส่งจดหมายทั่วไปอีกครับ)?

google logo

ที่มา : pcworld

 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights