Home » Tip & Trick

อีกทางเลือกเปิดไฟล์แบบรวดเร็วใน Windows 7

18 Aug 09 - By l

โดยปกติใน Windows Vista หรือ XP นั้นเมื่อเราลากไฟล์ไปที่โปรแกรมบน Quick Launch ก็จะเป็นการเลือกเปิดโดยโปรแกรมนั้นๆ เช่นการลากไฟล์วิดีโอต่างๆ ไปยัง Media Player Classic ก็จะเปิดการเปิดไฟล์นั้นด้วย Media Player Classic ครับ แต่ใน Windows 7 นั้นไม่มี Quick launch มีแต่ไอคอนแบบ Superbar ครับ การลากไฟล์ไปที่โปรแกรมต่างๆ ก็จะเป็นการ Pin ไปที่เมนูของโปรแกรมนั้นๆ แทน แต่สำหรับใครที่เคยชินกับการลากเปิดไฟล์แบบเก่าวันนี้ผมมีวิธีครับโดยการกด Shift ค้างไว้นั่นเอง ดูตามภาพตัวอย่างกันเลย..

01

เวลาลากไฟล์มาก็จะเป็นการ Pin ในเมนูแบบนี้

02

กด Shift ค้างไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปิดโปรแกรมแทน.
© Copyright - Notebookspec.com All Rights