Home » Tip & Trick

อย่างนี้ต้องเคลียร์ (ClearType) เกลี่ยตัวอักษรให้คมชัดขึ้น

10 Sep 13 - By l

การใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการแสดงผลตัวอักษรบนหน้าจอ Windows 8 บางครั้งก็อาจจะไม่คมชัดอย่างที่คิด ด้วยการแสดงผลที่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างหรือการใช้งานบางโปรแกรมได้ไม่สมบูรณ์ ยิ่งหากเป็นคนที่พิมพ์งานบ่อยๆ หรือต้องใช้งานเอกสารเป็นประจำ ก็น่าจะพอทราบดีว่า ตัวอักษรจะไม่คมหรือโค้งตามปกติ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ การปรับรูปแบบของการแสดงผลของตัวอักษรเหล่านั้นให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น ด้วยฟังก์ชันที่มากับ Windows 8 ที่จะช่วยให้การใช้งานกับระบบเหล่านี้ทำได้ดีขึ้น โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Adjust ClearType text

?
1
เปิด Control panel จากนั้นคลิกไปที่หัวข้อ Appearance and personalization แล้วเลือกที่ Adjust ClearType rext ใส่เครื่องหมายหน้า Turn On ClearType แล้วคลิกเลือกที่ Next หรือ Start Wizard
?
?

?
2
เลือกช่องหน้าต่างที่คิดว่าเป็นตัวอักษรที่คมชัดที่สุด ซ้ายหรือขวา แล้วคลิก Next
?
?

?
3
เลือกช่องที่เป็นตัวอักษรในแบบที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งจะมีความเข้มอ่อน รวมถึงความโค้งของตัวอักษรที่ต่างกันออกไป แบบใดที่คิดว่าเป็นรูปแบบที่คมชัดและเหมาะสม ให้คลิกซ้ายเลือกหน้าต่างนั้น แล้วคลิก Next
?
?

?
4
เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงตัวอย่างบรรดาฟอนต์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาให้เห็น โดยถ้าหากได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ให้คลิก Finish ส่วนถ้าต้องการกลับไปแก้ไขให้คลิก Back
?
?

เป็นฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนอกจากในเรื่องของภาพและสีบนหน้าจอที่ใช้การ Calibrate ในการปรับแต่ง เพื่อให้ได้ตัวอักษรที่มีความนุ่มนวลน่าใช้งาน รวมถึงช่วยในการแสดงผลให้กับผู้ใช้ที่อยู่กับงานเอกสารและอ่านเว็บไซต์บ่อยๆ ได้รู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้น© Copyright - Notebookspec.com All Rights