Home » Tip & Trick

อยากเพิ่มภาษาเข้าไปใน Windows 8 ให้มากกว่าเดิม

11 Sep 13 - By l

การใช้งาน Windows 8 หรือ Windows อื่นใดก็ตาม เรื่องของภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้งาน เอาง่ายๆ อย่างเช่น เวลาที่ซื้อโน้ตบุ๊กออกมาจากร้าน ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เพียงภาษาเดียวเท่านั้นคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ใช้ก็ต้องมาใส่ภาษาไทยเอาเอง ยิ่งเป็นคนที่ต้องทำงานกับบรรดาชาวต่างชาติหรือต้องนำคอมพ์ไปใช้งานในต่างประเทศ ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มภาษาต่างๆ ในประเทศนั้นๆ เข้าไปด้วย เพื่อให้รองรับการใช้งานบนระบบได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำบนระบบปฏิบัติการก็คือ

1
การใช้งาน Windows 8 เข้าไปที่ Control panel แล้วเลือกที่ language and Region จากนั้นคลิกที่ Language

2
ให้คลิกที่ Add Language ทางด้านบนเมนู จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการใส่เข้าไป ในกรณีนี้ต้องการเพิ่มอีก 2 ภาษา โดยให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

3
จากนั้น Add ภาษาที่ 3 เข้าไป ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น เสร็จพร้อม การใช้งาน Windows 8 คลิก Add

แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดเรียงภาษา เพื่อที่จะให้เราประเมินหรือคำนวณได้ว่า เราจะต้อง กดปุ่ม Greave Accent หรือปุ่มตัวหนอนเพื่อ change language?กี่ครั้ง ถึงจะได้ฟอนต์ที่ต้องการ เช่น อังกฤษ > ไทย > ญี่ปุ่น แบบไม่ต้องมานั่งมองแท็บฟอนต์บริเวณ System tray ให้วุ่นวาย ฉะนั้นมาลองดูกันว่าจะทำได้อย่างไร

4
ในการใช้งาน Windows 8 หน้า Change your language preferences ให้เลือกภาษาที่ต้องการ จะให้ภาษาใดขึ้นก่อนหรือตามหลัง ก็ให้กดที่ Move up หรือ Move down ตามต้องการ

5
เมื่อได้ภาษาครบแล้ว ให้สังเกตการ Language ด้านล่างที่ System Tray เมื่อกดปุ่มเปลี่ยนภาษา ตัวเลือกภาษานี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ© Copyright - Notebookspec.com All Rights