Home » Tip & Trick

อยากเปลี่ยนรูปลายน้ำ มาเป็นของใหม่ในเอกสาร MS Word

19 Sep 13 - By l

การทำรูปลายน้ำหรือการเปลี่ยนลายน้ำใน MS Word ที่เป็นหน้าเอกสารปกติของตนเอง สามารถทำได้ ซึ่งวิธีการก็อยู่ในขั้นตอนของการสร้างเอกสาร Word นั่นเอง แต่สิ่งสำคัญก็คือ ผู้ใช้ต้องจัดเตรียมไฟล์รูปที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับการที่จะแทรกเข้าไปในเอกสารเหล่านั้น ไม่ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจจะไปรบกวนการทำงานของไฟล์และระบบ เพราะหากไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น การโยกย้ายหรือนำไปใช้งานก็คงจะไม่สะดวกนัก ที่สำคัญยังเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของหรือใช้ในการโฆษณาแฝงได้อีกทางหนึ่งด้วย เมื่อข้อดีเยอะขนาดนี้ ลองมาดูกันว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนหรือจะเพิ่มลายน้ำเข้าไปในเอกสาร Word นั้นทำได้อย่างไร

?
1
วิธีทำนั้น เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมรูปที่ต้องการใช้สำหรับใส่เป็นลายน้ำ จากนั้นเปิดเอกสาร Word แล้ว คลิกที่ Page Layout ที่อยู่บนแถบริบบอน
?
?

?
2
คลิกไปที่ปุ่ม Watermark แล้วเลือกที่หัวข้อ Custom Watermark จากเมนูด้านล่าง
?
?

?
3
ใส่เครื่องหมายหน้า Picture Watermark แล้วคลิกที่ Select Picture? จากนั้นเลือกไฟล์รูปที่จะนำมาเป็น Watermark ในโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไว้
?
?

?
4
ในช่อง Scale เลือกขนาดให้เหมาะกับหน้ากระดาษของเอกสาร หากต้องการใช้รูปเล็ก ก็ให้ปรับเป็น 100% หรือ 50% ในกรณีที่รูปค่อนข้างใหญ่ แต่ถ้ารูปเล็กก็ต้องปรับให้มากเป็นเท่าตัว แล้วคลิก Apply และ Ok
?
?

?
5
แต่ในกรณีที่จะใส่เป็น Text หรือเป็นประโยคตัวอักษรให้คลิกที่ Text Watermark แล้วพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการลงในช่อง Text
?
?

?
6
เมื่อเรียบร้อยแล้ว ภาพที่เรานำมาใช้เป็นลายน้ำจะปรากฏอยู่ในหน้าเอกสารในจุดที่เรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเอง
?
?

ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ก็ให้คลิกไปที่ Page Layout เหมือนตอนต้นที่เริ่มทำ จากนั้นคลิกที่ Watermark แล้วเลือก Remove เท่านี้ลายน้ำเดิมที่มีอยู่ก็จะหายไป จากนั้นก็ทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights