Home » Gaming Notebook

หลอกให้อยากแล้วจากไป :: Radeon HD 7000 แน่นอนแล้วจะใช้แค่ GDDR 5 เท่านั้น

4 Jun 11 - By l

ก่อนหน้านี้มีข่าวอย่างหนาหูเลยนะครับว่า AMD จะนำเทคโนโลยี XDR2 memory มาใส่ใน Radeon HD 7000 ที่มีความเร็วสูงกว่า GDDR 5 ถึง 2 เท่าครึ่ง แต่แล้วข่าวดังกล่าวก็เป็นเพียงข่าวความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้นเสียแล้ว

Radeon HD 7000 dual

สำหรับเทคโนโลยีการผลิตจาก Rambus นี้จะต้องถูกใช้แน่นอนในอนาคต แต่ยังไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งยังไม่มีความจำเป็นอะไรมากที่ AMD ต้องใส่ XDR2 ลงมาในการ์ด Radeon HD 7000 โดย AMD มองว่า GDDR 5 นั้นเพียงพอต่อความแรงแล้วกับ 256-bit memory โดยตัวการ์ดจอจะเปิดตัวภายในเดือนนี้ แต่จะขายจริงในเดือนมกราคมปี 2012

AMD Radeon HD 7000

ที่มา :: fudzilla
© Copyright - Notebookspec.com All Rights