Home » 1. Notebook News

หน้าเข้ากล้อง ป่องเป็น 3D

14 Dec 10 - By l

บริษัท Tohto C-Tech โชว์เทคโลโนยีใหม่ rea-time 3D face reproduction หรือเป็นการสร้างภาพหน้าคนแบบ 3D ขึ้นมาแบบทันทีทันใด คือแค่เราเอาหน้าไปเข้ากล้องปุ๊ป มันก็จะทำการประมวลผลภาพหน้าเราออกมาให้เห็นแบบ 3D สดๆลย โดยเทคโนโลยีนี้จะใช้ GPGPU ในกระประมวลผลภาพ และกล้องแบบถ่ายจากสองด้าน

image

โดยการสาธิต จะใช้กล้องที่ยึดกับโครงเหล็กเอาไว้ ซึ่งมันจะถ่ายหน้าคนจากทั้ง 2 ด้าน สัญญาณภาพที่ได้ก็จะไปเข้ากระบวนการประมวลผล เพื่อให้เปรียบเทียบภาพจากกล้องทั้งสองด้าน แล้วจัดตำแหน่งให้ตรงกัน จากนนั้นก็ทำการสร้างภาพจำลอง 3 มิติ ออกมา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะใช้เทคโนโลยี GPGPU หรือพูดง่ายๆคือการนำชิพการ์ดจอมาใช้ประมวลผลแทน CPU นั่นเอง เพื่อทำการสร้างรูปใบหน้าต่างๆในแบบ real time

Credit: Diginfo TV
© Copyright - Notebookspec.com All Rights