Home » 6. Mac Corner

สิทธิบัตร Apple ใหม่ ขยับขยายระบบ Genius ให้ครอบคลุมเนื้อหาทีวีด้วย

24 Jan 14 - By l

ทุกวันนี้เรามีเนื้อหาสื่อต่างให้มากมายให้ได้เสพกัน ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสุดไพเราะ เนื้อหารายการทีวีสุดโปรด หรือภาพนตร์สุดตระกาลตา แต่ทั้งหมดมากมายเหล่านี้ มันก็มีมากมายซะจนไม่รู้จะเลือกฟังเลือกชมอันไหน

ระบบตัวนึกที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถเลือกดูเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือระบบ Playlist นั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้ว มันก็มักจะมีการทำงานที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายสักเท่าไหร่นัก แต่สิทธิบัตรใบล่าสุดของ Apple นั้น ได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบ Playlist นี้ ให้มีความฉลาดเฉลียวมากยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะเนื้อหาจากหลากหลายที่ ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ แล้วนำเอาเข้ามารวมตัวกันอยู่ใน Playlist ให้เราได้ชมกันแบบสะดวกๆ โดยจะอ้างอิงตามพื้นฐานค่าที่ผู้ใช้ได้ตั้งเอาไว้

คอ Apple คงจะนึกกันไปถึงระบบ Genius ที่มีอยู่ในโปรแกรม iTunes ซึ่งเราสิทธิบัตรใหม่นี้ ถ้าจะอธิบายให้ง่ายเข้า มันก็คือเจ้าระบบ Genius นั่นแหละ เพียงแต่ว่ามีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้สามารถครอบคลุมถึงเนื้อหารูปแบบอื่นๆ อย่างรายการทีวีด้วย นอกเหนือจากเพียงแค่เพลงอย่างเดียว

ฟังดูก็น่าสนใจดีอยู่หรอก แต่กับแค่ระบบ Genius นั้น ก็ยังไม่รองรับเพลงไทยในบ้านเราเลย แต่ถ้าหาว่าใครเป็นคอเพลง Inter หรือรายการทีวีต่าปงระเทศ ก็ดูจะเป็นระบบใหม่ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว

ที่มา: VR-Zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights