Home » Notebook Game (N4G)

สัมภาษณ์พิเศษผู้สร้าง The Sims 3 มีภาษาไทยแน่นอน !!

24 Aug 08 - By l

ea-exclusive

“เดอะ ซิมส์3” (The Sims 3) เป็นเกมภาคต่อที่หลายคนรอคอยจะเล่นในปีนี้ และมีสิ่งใหม่ๆมากมาย วันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้สร้างและก็ได้รับทราบ ข้อมูลที่น่าสนใจของเกม นี้ มาติดตามกัน

วันนี้ทีมงานผู้จัดการเกมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ ” Ben Bell” เป็นโปรดิวเซอร์ของเกม The Sims 3 ผ่านทางโทรศัพท์ที่บริษัทอิเล็กทรอนิก อาร์ตส ไทยแลนด์(EA) เราจึงได้เตรียมคำถามหลายอย่างที่เราอยากรู้เกี่ยวกั บเกมนี้ไปไถ่ถาม

ผู้จัดการเกม:คำถามแรกที่เราอยากจะทราบก็คือ ในภาคนี้ทุกครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันหรือเปล่ า หรือว่าแค่เฉพาะครอบครัวที่เราเล่นเท่านั้น?
Ben Bell:ในภาคนี้เรามีระบบ AI ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ชาวซิมส์คนอื่นที่เราไม่ได้ดูแลสามารถเจร ิญเติบโตและพัฒนาไป พร้อมๆกันได้ นอกจากนี้แล้วเรายังไม่ต้องไปดูแลเรื่องรายละเอียดปล ีกย่อยต่างๆอย่างเช่น การเข้าห้องน้ำ ทานอาหาร และเราก็จะเห็นชาวซิมส์ในเกมนี้เติบโตไปพร้อมๆกัน และถ้าผู้เล่นอยากจะกลับไปเล่นแบบเดิมก็สามารถไปปิดร ะบบนี้ได้แล้วก็กลับไป เล่นในแบบภาคเดิมที่ชาวซิมส์จะเติบโตเฉพาะตัวละครที่ เราเล่น

ผู้จัดการเกม:นอกจากที่มีให้ในเกมแล้วผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งใหม่ เพิ่มเติมเข้าไปในเกมได้อีกหรือไม่?
Ben Bell: ในเกมสามารถสร้างและปรับแต่งไอ้อย่างละเอียดลออมากกว ่าเดิม และเกมในภาคนี้ก็สามารถอัพโหลดสิ่งที่เราได้สร้างไว้ เพื่อแจกจ่ายให้กับคน อื่นได้ด้วย แต่เราไม่ได้สร้างเครื่องมือสร้างตัวละครเหมือนภาคก่ อน แต่ก็สามารถทำทุกอย่างได้ในตัวเกม

ผู้จัดการเกม:ทำไมไม่สร้างให้เหมือนจริงมากกว่านี้?
Ben Bell: ในภาคนี้เราได้เพิ่มรายละเอียดให้เหมือนคนจริงมากว่า เดิม โดยจะเน้นเรื่องลักษณะนิสัยที่เหมือนคนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เมื่อเราสร้างตัวละคร พวกเขาจะมีลักษณะนิสัยเฉพาะส่วนตัวและจะบ่มเพาะและเจ ริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และจะอยู่ไปจนตาย แต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้ โดยการสั่งสอนและแนะนำพวกเขาในแบบที่เราต้องการแล้วพ วกเขาก็จะเปลี่ยนแปลง นิสัย

ผู้จัดการเกม:สามารถเล่นเหลายคนได้หรือเปล่า?
Ben Bell: ในเกมนี้ไม่มีระบบมัลติเพลย์เยอร์ แต่ว่าผู้เล่นก็สามารถที่จะทำสิ่งอื่นทดแทนได้ โดยการส่งสิ่งของหรือตัวละครที่เราได้สร้างไว้และอัพ โหลดให้คนอื่นๆทั่วโลก เอาไปเล่นได้ และเราก็จะเห็นตัวละครที่เราสร้างไปอยู่ในเกมของคนอื ่นและจะเกิดอะไรขึ้น

ผู้จัดการเกม: ยังเปิดโอกาสให้ ผู้เล่นทำอะไรแผลงๆ อย่างเช่นให้ชาวซิมส์ลงไปในสระว่ายน้ำและเอาบันไดออก หรือมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรในเกมนี้เหมือนเดิมหร ือเปล่า และพอจะบอกเราได้บ้างไหม?
Ben Bell:ผมคงบอกอะไรพวกคุณไม่ได้แต่ว่าอยากให้พวกคุณไปลองหา กันเอาเอง อยากเจออะไรแปลกๆก็ลองไปที่สุสานหรือสถานีทดลองลับที ่ไหนสักแห่งดู

ผู้จัดการเกม:สามารถตามไปดูชาวซิมส์ในที่ทำงานได้ไหม?
Ben Bell: ผู้เล่นสามารถติดตามชาวซิมส์ไปยังสถานที่ทำงานได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรในนั้นได้ แต่ว่าเราสามารถบอกหรือแนะนำพวกเขาได้ว่าควรจะทำงานแ บบไหน เช่นทำงานแบบขยันขันแข็งหรือเช้าชามเย็นชาม นอกจากนั้นแล้วยังมีระบบของการทำภารกิจพิเศษซึ่งจะเก ิดในเวลาทำงานและจะ เพิ่มรายได้ให้หรือว่าพบกับเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้นหรื อเพิ่มความก้าวหน้าให้ กับอาชีพนั้นๆ

ผู้จัดการเกม:ชาวซิมส์สามารถทำลายข้าวของในเกมได้ไหม อย่างเช่นเวลาที่พวกเขาทะเลาะกันแล้วทุบทำลายข้าวของ ?
Ben Bell: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยการที่ชาวซิมส์ใ นภาคนี้มีลักษณะนิสัย ส่วนตัวทำให้มีผลกับคนอื่นด้วย เช่นแอบไปขโมยสิ่งของซึ่งเป็นของคนที่เขาไม่ชอบได้

ผู้จัดการเกม:มีอะไรพิเศษสำหรับแฟนเกมชาวไทยบ้างหรือไม่?
Ben Bell: สำหรับในส่วนนี้อาจจะไม่มี แต่ ว่าแฟนเกมชาวไทยก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ที่มีในเก มสร้างสิ่งที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยและก็แจกจ่ายให้คนอื่นได้และอ ีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ บางคนกลัวว่าจะไม่มีภาษาไทยในภาคนี้นั้นไม่ต้องเป็นห ่วงเพราะจะมีการแปลเป็น ภาษาไทยแน่นอน

และแล้วก็หมดเวลาของการสัมภาษณ์ Ben Bell สำหรับสื่อในประเทศไทย แต่เราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยกับทีมงานอิเ ล็กทรอนิก อาร์ตส ไทยแลนด์และกับสื่อท่านอื่นเพิ่ม

อย่างแรกคือในภาคนี้จะไม่มีอะไรจุกจิกเช่นการจัดการค วามต้องการพื้น ฐานประจำวันมาให้เราได้วุ่นวายมากนักแต่จะเน้นไปที่เ รื่องการสร้างนิสัยและ กำหนดอนาคตของชาวซิมส์มากกว่าว่าจะให้เขาเป็นอะไรในอ นาคตและจะประสพความ สำเร็จในชีวิตอย่างไร

การเดินทางในเกมจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถจะออกไ ปนอกบ้านได้ และยังสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วและได้ดั่งใจม ากยิ่งขึ้น และก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่น ถ้าเพื่อนบ้านของชาวซิมส์เสียชีวิตก็สามารถที่จะไปร่ วมแสดงความเสียใจได้ และอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือคุณ วิลล์ ไรท์ ได้ลองเล่นเกมภาคนี้แล้วหรือยัง ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้เล่น

สำหรับตัวเกมที่ถูกเลือนวันออกจำหน่าย ไปเดือนมิถุนายนปีนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการให้เว ลากับการปรับปรุงตัวเกม ให้ดีขึ้นและตอนนี้เกม The Sims 3 ก็อาจจะได้เล่นกันบนเครื่อง Macintosh ด้วย ส่วนผู้เล่นที่รอคอยก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยที่ตัวเกม ถูกเลื่อนวันออกจำหน่าย แต่ถ้ามันทำให้เกมสมบูรณ์ขึ้น แค่นี้คงยอมกันได้ใช่ไหมล่ะ

เครดิต : www.manager.co.th

EA© Copyright - Notebookspec.com All Rights