Home » Tip & Trick

สลับหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในเอกสารเดียวบน MS Word

19 Jul 14 - By l

หลายครั้งที่ในเอกสารเดียวกัน ต้องมีการจัดวางหน้าที่ไม่เหมือนกัน บางหน้าอาจจะเป็นแนวตั้ง ซึ่งเป็นตัวอักษรหรือเนื้อหา แล้วต่อด้วยหน้ากระดาษแบบแนวนอน สำหรับการใส่เป็นรูป แผนภูมิหรือโครงสร้างสำหรับอธิบาย เนื่องจากหน้ากระดาษแนวตั้งไม่สามารถใส่ได้หมด แต่เมื่อเราเลือกตั้งหน้ากระดาษ โดยพื้นฐานจะเป็นแบบเดียวกันทั้งเอกสาร เช่น ตั้งเป็นแนวนอน ก็จะกลายเป็นแนวนอนทั้งหมดหรือแนวตั้งทั้งหมด ซึ่งความจริงแล้วเราสามารถตั้งให้สลับหน้ากระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน

Page Layout-1

1
วิธีการก็คือ เริ่มต้นให้เตรียมเอกสารที่ต้องการ ด้วยการเป็นเอกสารเดิมที่พิมพ์ไปบ้างแล้วหรือจะเป็นเอกสารใหม่ที่มีเพียงไม่กี่หน้าก็ได้

Page Layout-2

 

2
หากเป็นเอกสารใหม่ ให้เลือกตั้งค่าหน้าเอกสารแรกตามที่ต้องการเสียก่อน ด้วยการคลิกที่ ?เค้าโครงหน้ากระดาษ? แล้วเลือก ?การวางแนว? จากนั้นเลือกแนวตั้งหรือแนวนอน

Page Layout-3

 

3
ในหน้าถัดมา หากต้องการที่จะปรับให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น หน้าแรกเป็นแนวตั้ง หน้าใหม่จะให้เป็นแนวนอน ก็ให้เลือกไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษอีกครั้ง

Page Layout-4

4
จากนั้นให้คลิกที่หัวข้อ ?ตัวแบ่ง? แล้วคลิกที่ ?หน้าถัดไป? เมื่อเลือกแล้วก็จะมีเอกสารใหม่ขึ้นมาให้

Page Layout-5

5
เมื่อสร้างหน้ากระดาษใหม่แล้ว ให้ตั้งค่าแนวหน้ากระดาษ ด้วยการคลิกที่ ?การวางแนว? อีกครั้ง แล้วเลือกให้เป็นแนวนอน

Page Layout-6

เมื่อเรา Scroll Mouse เลื่อนไป-มาจะเห็นได้ว่า ในเอกสารนั้นก็จะมีหน้ากระดาษทั้ง แนวตั้งและแนวนอนผสมอยู่รวมกัน ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น© Copyright - Notebookspec.com All Rights