Home » Tip & Trick

สร้าง Shortcut เพื่อเคลียร์ Clipboard

8 Sep 10 - By l

ก่อนอื่นมาทำการเข้าใจกันเล็กน้อยว่า คลิปบอร์ดคืออะไร ในทางคอมพิวเตอร์ คลิปบอร์ดหมายถึง ที่จัดเก็บข้อมูลข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือแม้กระทั้งตัวไฟล์ในรูปแบบต่างๆ หลากชนิด โดยเก็บในตัวความจำ (RAM) เป็นการชั่วคราว โดยใช้คำสั่ง Copy หรือ Cut หรือ Ctrl + C หรือ Ctrl + X เมื่อจะเรียกคืนก็ใช้คำสั่ง Ctrl + V หรือ Past โดยปกติคลิปบอร์ดของ Windows สามารถเก็บข้อมูลครั้งละหนึ่งรายการ โดยรายการใหม่จะทับรายการเก่า แต่ก็มีโปรแกรมอื่นที่อยู่ใน Windows มีการเก็บข้อมูลในคลิปบอร์ดไว้หลายรายการมาก อย่างเช่น โปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถเก็บข้อมูลในคลิปบอร์ดได้ถึง 24 รายการ ชึ่งผมบอกได้เลยว่ามีคุณประโยชน์มากสำหรับการทำงาน แต่ถ้าดูให้ดีก็มีโทษแฝงอยู่ครับ นั้นคือ ประการที่หนึ่ง เมื่อคุณเก็บข้อมูลไว้มากๆ หรือข้อมูลมีจำนวนมากหรือใหญ่มากก็จะไปกินพื้นที่หน่วยความจำ (RAM) ประการที่สอง ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสำคัญหรือความลับ ก็มีสิทธิถูกขโมยได้ ถ้าเมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้าเครื่อง และได้เปิดโปรแกรมทิ้งไว้

วันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ Shortcut เพื่อเคลียร์คลิปบอร์ด ไม่ให้ข้อมูลค้างอยู่ที่หน่วยความจำ

1.คลิกขวาที่ว่างๆ ของหน้าจอ Desktop เลือกคำสั่ง New > Shortcut

2.พิมพ์คำสั่งตามข้างล่างนี้ลงในช่องว่าง Type the location of the item: แล้วคลิก Next

cmd /c ?echo off | clip?

clear_clipboard_01

3. ที่ช่องว่าง Type a name for this shortcut: ตั้งชื่อเป็น Clear Clipboard แล้วคลิก Finish

clear_clipboard_02

4.คุณจะได้ Shortcut ไว้ใช้เคลียร์คลิปบอร์ด

clear_clipboard_03

5. ถ้าคุณคิดว่า Shortcut ที่ได้มาหน้าตาไม่สวย ขอแนะนำเพิ่มเติมครับ ก็เปลี่ยนไอคอนของ Shortcut ให้หน้าตาดูดีตามใจคุณ โดยให้คลิกขวาที่ Shortcut เลือกคำสั่ง Properties

6.ที่หน้าต่าง Clear Clipboard Properties ที่แท๊บ Shortcut ที่รายการ Run ให้คลิกเลือก Minimized แล้วคลิกปุ่ม Change Icon?

clear_clipboard_04

7.ที่หน้าต่าง Change Icon ที่ช่องว่างใต้ Look for icons in this file: พิมพ์ C:\Windows\system32\shell32.dll

ลงไป แล้ว Enter จะมีไอคอนมาให้เลือกมากมาย ทำการเลือกไอคอนตามแต่ใจคุณ เมื่อเลือกได้แล้ว คลิก OK จะกลับมาที่หน้าต่าง Clear Clipboard Properties คลิก OK อีกครั้ง ไอคอน Shortcut ของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามที่คุณเลือก

clear_clipboard_05
© Copyright - Notebookspec.com All Rights