Home » Tip & Trick

สร้าง Shortcut ควบคุม User Account Control (UAC)

18 Oct 10 - By l

Windows 7 จะมีระบบป้องกันความเสียหายต่อระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับระบบเช่น การลงโปรแกรมใหม่ หรือเปิดโปรแกรมบ้างอย่างเพื่อปรับแต่งอย่างตัว Registry??? ก็จะมีหน้าต่าง POP-UP เตือนตลอด ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า UAC หรือเรียกเต็มๆว่า? User Account Control ผู้ใช้บางท่านก็จะรู้สึกไม่ชอบก็จะทำการปิดการทำงาน? แต่ในความเป็นจริง UAC เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเปิดไว้เพราะเป็นการช่วยป้องกันอันตรายที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบตามที่กล่าวข้างต้น? ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมการทำงานของ UAC ได้อย่างที่เราต้องการ แบบรวดเร็วก็จะเป็นการดี

UAC_01

ทิปบทความนี้จะมาแนะนำการทำชอร์ตคัตเพื่อเรียก UAC มาปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

1.คลิกขวาที่ว่างๆ บนหน้าจอ Desktop เลือกคำสั่ง New > Shortcut

2.ที่ Type the location of the item: ให้พิมพ์คำสั่งตามข้างล่างนี้ แล้วคลิก Next

C:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe

UAC_02

3.ที่ Type a name for this shortcut: ให้พิมพ์ User Account Control Settings แล้วคลิก Finish

UAC_03
© Copyright - Notebookspec.com All Rights