Home » Tip & Trick

สร้างไฟล์ข้อมูลให้กลายเป็นภาพใน Excel ทำอย่างไร

8 Oct 13 - By l

หลายครั้งการนำข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญใน Excel มาเป็นองค์ประกอบสำหรับการนำเสนอข้อมูล ก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้งาน ที่สำคัญบางครั้งอาจจะต้องนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสามารถโยกไฟล์ Excel เข้าไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีฟอร์แมตที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นแล้วในกรณีที่จะใช้งานเป็นแบบไฟล์ภาพจากบน Excel เฉพาะ ก็ไม่ต้องไปเรียกโปรแกรมอื่นใดมาให้ยุ่งยาก เพราะใน Excel ก็ทำงานในรูปแบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

?
1
ขั้นแรกให้เปิดโปรแกรม MS Excel ขึ้นมาก่อน จากนั้นใส่ข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทำไฮไลต์เลือกข้อมูลเหล่านั้น จากนั้นเลือก Copy
?
?

?
2
ให้ไปเปิด Sheet ที่เป็นเอกสารใหม่ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาเพื่อ Paste ลงบน Sheet ใหม่นั้น แล้วเลือกที่ Paste Special จากนั้นเลือก Paste
?
?

?
3
เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับไฟล์งานที่เราต้องการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบเอกสารต่างๆ นั่นเอง
?
?

?
4
ส่วนถ้าต้องการจะแก้ไขข้อมูลในภาพที่เป็นไฟล์สร้างขึ้นมาแล้ว ให้คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก Edit picture ก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในแต่ละ Cell ได้อีกด้วย
?
?

เป็นวิธีการง่ายๆ ในการสร้างรูปภาพจากไฟล์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับงานเอกสารอื่นๆ หรือใช้ในการประกอบการพรีเซนท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights