Home » 6. Mac Corner

สร้างการนัดหมายใน Calendar บน iPad

14 Jun 14 - By l

Calendar นับว่าเป็นแอพ ที่ช่วยให้การจัดวางการนัดหมายหรือช่วยเตือนให้เราได้ทราบถึงวันเวลาที่จะเกิดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ตั้งไว้ นอกเหนือจากการใช้เป็นตารางปฏิทินในแต่ละวัน ซึ่งความสามารถต่างๆ ที่อยู่ภายในนั้น นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย รวมถึงยังซิงก์ข้อมูลร่วมกับแอคเคาต์อีเมล์ไดอีกด้วย สำหรับผู้ที่ใช้ Apple ID และ iCloud ร่วมกัน โดยจะอัพเดตกิจกรรมที่มีการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงให้ทุกครั้งอัตโนมัติ

ipad-calendar-1

1
อันดับแรกให้แตะไปที่ Calendar เพื่อเริ่มการทำงานของปฏิทินและการกำหนดนัดหมาย

ipad-calendar-2

2
แตะไปที่เครื่องหมาย + ที่ด้านบนขวาของแอพ เพื่อที่จะใส่ข้อมูลการนัดหมายต่างๆ ที่ต้องการ

ipad-calendar-3

3
ใส่รูปแบบการเตือนให้เหมาะสม ด้วยการตั้งค่าการเตือนและวันที่ในการแจ้งให้ระบบได้ทราบถึงช่วงเวลาที่ต้องเตือน

ipad-calendar-4

4
ในส่วนของ Repeat หรือการเตือนซ้ำ ให้เลือกว่าต้องการให้เตือนทุกๆ เวลาใด เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน

ipad-calendar-5

5
จากนั้นก็เป็นการตั้ง Event Alert หรือการเตือนในแต่ละช่วงของวัน ว่าต้องการให้เตือนในช่วงเวลาใด ซึ่งเราสามารถกำหนดเองได้

ipad-calendar-6

6
เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จ ให้แตะที่ Done จากนั้นเราจะเห็นการนัดหมายปรากฏขึ้นบนหน้าของ Calendar พร้อมการเตือนที่จะเกิดขึ้นตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้น© Copyright - Notebookspec.com All Rights