Home » Tip & Trick

วิธีเรียกใช้ On Screen Keyboard ใน Windows 8

14 Dec 12 - By l

On Screen Keyboard คือคีย์บอร์ดเสมือนจริงที่มีไว้ใช้ในยามที่คีย์บอร์ดปกติมีปัญหาพิมพ์ไม่ได้ และมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้หน้าจอแบบสัมผัส ใน Windows 7 ก็มีให้มาใช้มาถึง Windows 8 ก็มีมาให้ เมื่อเรียกขึ้นมาก็ใช้ได้เหมือนๆ คีย์บอร์ดจริงโดยใช้เมาส์คลิกแทน ซึ่งบางคนยังไม่รู้จักที่จะเรียกขึ้นมาใช้อย่างไรใน Windows 8 เพราะไม่มีเมนู ?Start เรียกใช้เหมือนกับ Windows 7

?

การเรียกใช้ On Screen Keyboard ก็มีอยู่หลายวิธีใน Windows 8

เปิดที่หน้า Log-On

เมื่ออยู่ที่หน้าล็อกออนให้คลิกที่ไอคอน Ease of access แล้วคลิกที่รายการคำสั่ง On-Screen Keyboard

?

?เปิดที่หน้าต่าง Run

ให้กดคีย์ Windows + R แล้วพิมพ์ osk ลงในช่องว่าง Open กดคีย์ Enter

?

?เปิดที่หน้า Modern Start

ให้กดคีย์ Windows + Q แล้วพิมพ์ osk ที่ช่องว่าง Search ระบบจะเรียกไอคอน On-Screen Keyboard ออกมาให้คลิกที่ไอคอนนี้

?

?เปิดที่ Windows Explorer

ให้เปิด Windows? Explorer โดยกดคีย์ Windows +E แล้วพิมพ์ osk ลงใน Address bar กดคีย์ Enter

?

?เปิดที่หน้าต่าง Command Prompt

ให้กดคีย์ Windows + R แล้วพิมพ์ cmd ลงในช่องว่าง Open กดคีย์ Enter เมื่อหน้าต่าง Command Prompt เปิดออกมาให้พิมพ์ osk กดคีย์ Enter
© Copyright - Notebookspec.com All Rights